Facebook Logo

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบประชุมออนไลน์

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมด้วยโมเดล “THACCA” (Thailand Creative Content Agency) เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดวัฒนธรรมในอนาคต รวมถึงนโยบาย Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานด้านวัฒนธรรมกับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมอย่างเป็นกันเอง

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ