คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

วันที่ ๒๕ กันยายน เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวฯ โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ คณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนศิลปินสาขาต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฎรายพระนาม และรายชื่อศิลปินร่วมสมัยรางวัล “ศิลปาธร” ๑ พระนาม คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับการยกย่องเป็นศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) และอีก ๑๐๑ รายชื่อ โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบรางวัล “ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นจำนวน ๗ สาขา ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายตะวัน วัตุยา

สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ นายอรรถพร คบคงสันติ

สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นางสาวจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

สาขาดนตรี ได้แก่ นายดำริห์ บรรณวิทยกิจ

สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางสาวมณฑาทิพย์ สุขโสภา

สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ นายอิศร์ อุปอินทร์

และสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายอนุชา บุญยวรรธนะ

ทั้งนี้รางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินศิลปาธร ประกอบด้วยเข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแสนบาทถ้วน เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ศิลปิน สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป

แชร์