Facebook Logo

8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

วันที่  

05/10/64

8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ