คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

Looking 10 Art Exhibition รวมผลงานภาพพิมพ์กว่า 60 ผลงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “Looking 10” (Looking 10 Art Exhibition) โดยมี ผศ.บุญพาด ฆังคะมะโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2553 สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นาย เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ ศิลปินรับเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร นิทรรศการศิลปะ Looking 10 ประกอบด้วย ผลงานภาพพิมพ์ที่มีเทคนิคและรูปแบบเฉพาะตัวอันหลากหลาย ของนักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์ วิชาเอกภาพพิมพ์ ของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตลอดจนผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญ รวม 41 ท่าน กว่า 60 ผลงานนิทรรศการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ วันที่ 3 – 29 ตุลาคม 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U Gallery ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แชร์