Facebook Logo

Mr. Hirotaka Sekiguchi ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ เดินทางจากประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.
Mr. Hirotaka Sekiguchi ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ ของ National Federation of UNESCO Association in Japan (NFUAJ) องค์กรผู้จัดโครงการ Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa เดินทางจากประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขอบคุณสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการประกวดศิลปะเด็กอายุ 6-12 ปี เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความสามัคคีระหว่างเยาวชนต่างเชื้อชาติ 24 ประเทศในเอเชียอย่างต่อเนื่อง และ หารือแนวทางประชาสัมพันธ์โครงการฯในครั้งต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์