คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

Nguyen Trinh Thi 1 ใน 60 ศิลปินที่เข้าร่วมมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ลงพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานในจังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 Nguyen Trinh Thi ศิลปินชาวเวียดนาม พร้อมทีมงานจากศิลปินเวียดนามและไทย ลงพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเริ่มทำการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใน โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีนางสาวมนุพร เหลืองอร่าม ภัณฑารักษ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมลงพื้นที่เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศน์อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จากนายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ปราชญ์ท้องถิ่น พร้อมนำคณะเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งจัดโดยสภาวัฒนธรรมเชียงของ และร่วมหารือและรับฟังข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองเชียงของ เพื่อนำข้อมูลมาสร้างสรรค์งานศิลปะกับนายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมเชียงของ

แชร์