ชาติชาย ปุยเปีย

Chatchai Puipia

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2006รับการเชิดชูเกียรติรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2549
 • 2000ทุนศิลปินในพำนัก Vermont Studio Center, USA
 • 1995ทุนศิลปินในพำนัก Art Tower, Mito จาก Japan Foundation fellowship
 • 1989เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35
 • 1988เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34
 • 1988กรังปรีซ์ (จิตรกรรม)
 • 1988เหรียญเงิน (จิตรกรรม)
 • 1988ศิลปินรุ่นเยาว์แห่งปี, มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพ
 • 1986รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป พีระศรี การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 3
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2006a heart is a lonely painter
 • 1991ยิ้มสยาม ดอกบัวยังไม่บาน, ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • 1989ศิลปินในที่พำนัก USIS (United states information Service and MidAmerica Arts Alliance, Fellowship, Headlands Center for the Arts, San Francisco)