นายธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์

Mr.Tawatchai Puntusawasdi

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน
157 หมู่ 6 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
สถานที่ทำงาน
157 หมู่ 6 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
เกี่ยวกับศิลปิน
- เกิดวันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2514 - สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร - ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 157 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220 - คุณวุฒิสูงสุดที่ได้รับ ปริญญา โท สาขาประติมากรรม คณะ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - ปัจจุบันประกอบอาชีพศิลปินอิสระ ประเภทของการสร้างสรรค์ผลงานคือประติมากรรม และผลงานวาดเส้นร่วมสมัย
เพศชาย
วันเกิด2 มกราคม 1971
เบอร์โทรศัพท์0850938436
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • 2546ปริญญา โท สาขาประติมากรรม คณะ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2536คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ สาขา ประติมากรรม
 • 2532วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2022รางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาทัศนศิลป์
 • 2016Silpa Bhirasri Creativity Grants 15th. Silpakorn University, Bangkok
 • 2007Pollock Krasner Foundation, U.S.A.
 • 2002Asian Cultural Council, U.S.A., Headsland Center for the Art, SF.
 • 2001Pollock Krasner Foundation, U.S.A.
 • 1997Asia Arcus Program, Japan
 • 1996Grand Prize, Sculpture, Osaka Triennale Competition, Japan
 • 1995ได้รับรางวัล Grand Prize ในงานOsaka Triennale ประเทศ ญี่ปุ่น
 • 19953rd Prize,Sculpture., 40th National Art Exhibition, Bangkok,Thailand
 • 19942nd Prize Sculpture, 39th National Art Exhibition, Bangkok
ผลงานที่ผ่านมา
  -