นายนครินทร์ ยาโน

Mr. Nakarin Yano

สาขา
ออกแบบเครื่องแต่งกาย
ที่อยู่ปัจจุบัน
95 หมู่ที่ 3 ท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ 50140
สถานที่ทำงาน
95 หมู่ที่ 3 ท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ 50140
เกี่ยวกับศิลปิน
- สถานที่เกิด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ - ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 95 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านแคว ซอย 5 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140 - สถานที่ทำงาน เลขที่ 95 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านแคว ซอย 5 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140 - สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ( / ) บ้าน ( ) ที่ทำงาน หรือ ( ) อื่นๆ ระบุ - สถานภาพปัจจุบัน โสด
เพศชาย
เบอร์โทรศัพท์085 711 7722
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร มงฟอร์ตวิทยาลัย
 • - ระดับปวช - ปริญญาตรี ม.ราชมงคล วิทยาเขตล้านนา ( จังหวัดเชียงใหม่ )
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2022รางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาศิลปะการออกแบบ
 • รางวัลชนะเลิศนักออกแบบผลิตภัณฑ์OTOP AWARD 2005 และ OTOP AWARD 2010
 • รางวัลยอดเยี่ยมผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา ของสำนักวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ2 ประเภทของตกแต่งบ้าน จากการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 2555
 • รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น “Best Modern Craft” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ECO Product งานฺBIFF&BIL2012
 • ผลิตภัณฑ์ดีเด่น งาน BIFF&BIL2015 โดย Carlin, ประเทศฝรั่งเศส
ผลงานที่ผ่านมา
  -