ม.ล. วรุตม์ วรวรรณ

M.L. Varudh Varavarn

สาขา
สถาปัตยกรรม
ที่อยู่ปัจจุบัน
44 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เกี่ยวกับศิลปิน
ม.ล. วรุตม์ วรวรรณ ศิลปินศิลปาธรสาขาสถาปัตยกรรม ที่อยู่ 44 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ผลงานที่ผ่านมา พ.ศ. 2563- 2565 บ้านราคาประหยัดเพื่อคนไร้บ้านในชุมชนคลองเตย, กรุงเทพฯ พ.ศ. 2563 อาคารกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณา, นครราชสีมา พ.ศ. 2563 อาคารห้องน้ำ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณา, นครราชสีมา พ.ศ. 2563 อาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองบอน, เกาะยาวใหญ่ พังงา พ.ศ. 2562 อาคารเรียนต้านแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่, เชียงราย พ.ศ. 2562 V House, กรุงเทพฯ พ.ศ. 2558 โครงการห้องเรียนพอดีพอดี - อาคารเรียนโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา, เชียงราย พ.ศ. 2557 โครงการ Botanica Khao Yai, นครราชสีมา พ.ศ. 2554 โครงการ The Pine Crest Residence, กรุงเทพฯ พ.ศ. 2554 โครงการ Botanica Sales Gallery, นครราชสีมา
เพศชาย
เบอร์โทรศัพท์080-905-5959
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • 2538สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2540M.A. in Communication Design at Central Saint Martin College of Arts and Design , London, UK
 • 2544AA DIP. / RIBA Part II at Architectural Association School of Architecture, London, UK
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2022 รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นเหรียญทอง ประเภทสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ
 • 2022รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นเหรียญทอง ประเภทสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ
 • 2022รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นเหรียญเงิน ประเภทสถาปัตยกรรมทางด้านวัฒนธรรม จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ
 • 2022รางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาสถาปัตยกรรม
 • 2021รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นเหรียญทองแดง จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ โครงการออกแบบบ้าน V House
 • 2020รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในวาระครบรอบ 60 ปีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • 2020รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • 2018หัวหน้าทีมภัณฑารักษ์ของ Thai Pavilion งานVenice Architecture Biennale ครั้งที่ 16
 • 2016ได้รับเลือกให้แสดงผลงานสำหรับ Thai Pavilion งาน Venice Architecture Biennale ครั้งที่ 15
ผลงานที่ผ่านมา
  -