กฤษณ์ เย็นสุดใจ

Kris Yensudchai

สาขา
ออกแบบเครื่องแต่งกาย
การศึกษา
 • 2557CHULALONGKORN UNIVERSITY FINE AND APPLIES ART : DFA., Doctorate of Fine and Applied Arts BANGKOK, THAILAND
 • 2543ISTITUTO ARTISTICO DELL'ABBIGLIAMENTO MARANGONI : MA., Master of Fashion Design MILAN, ITALY
 • 2539DESIGN INSTITUTE OF SAN DIEGO : BFA., Bachelor of Fine Arts in Interior Design CALIFORNIA, USA
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2021รางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ (ผ้าไทยทอมือ)
 • 2020Special Award: Mulberry paper packaging for mulberry coffee beans (G MARK Award : GOOD DESIGN AWARD)
 • 2020BEST : Creative & Innovative Fashion (PM Award : PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD)
 • 2020DEmark Award : DITP : ZERO Winner : Lifestyle
 • 2020DEmark Award : DITP : HMONG, BANGKOK, THAILAND Winner : Fashion & Apparel
 • 2020DEmark Award : DITP : HMONG , BANGKOK, THAILAND Winner : Fashion & Apparel
 • 2019Special Award: fashion Apparel and Textile (G MARK Award : GOOD DESIGN AWARD)
 • 2019Special Award: fashion Apparel and Textile (G MARK Award : GOOD DESIGN AWARD)
 • 2018Special Award: fashion Apparel and Textile (G MARK Award : GOOD DESIGN AWARD)
 • 2018BEST : Creative & Innovative Fashion (PM Award : PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD)
 • 2018DEmark Award : DITP, BANGKOK, THAILAND Winner : Creative & Innovative Fashion
 • 2016BIO RAWANA (ICA Award : SACICT Innovative Craft Award )
 • 2015DESIGNER OF THE YEAR GOLD : AWARD (HONOR)
 • 2008DFA Award : DESIGN FOR ASIA AWARDS (HONG KONG, CHINA) BRONZE : AWARD
 • 2006ETHICAL FASHION WEEK, PARIS, FRANCE FINALIST
 • 2005DESIGNER OF THE YEAR 2005 SILVER : AWARD
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020Mulberry X Peaberry
 • 2020Shoulder Bag [Heat/Cold Resistant]
 • 2020Coat [100% Upcycling plastic]
 • 2019MAWATA-HILLTRIBE Bumble Jacket
 • 2019OVERSIZE-HILLTRIBE Bag