ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์

Damkerng Thitapiyasak

สาขา
ศิลปะการแสดง
ที่อยู่ปัจจุบัน
95/26 หมู่บ้านไพรเวทรามอินทรา ถ.ปัญญาอินทรา บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทรศัพท์089-896-2526
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • 2528-2531คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 2528-2531คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
 • 2539-2541ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากำกับการแสดง (Master of Fine Arts in Theatre Directing) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยมิดเดิลเซกซ์ กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ)
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2019ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2562 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2002ทุน British Professional Scholarship ให้เข้าร่วมประชุม 2002/3 International Networking Event หัวข้อ Arts & Business : Building Creative Partnerships ณ เมือง Cambridge ประเทศอังกฤษ
 • 2001รางวัลเมขลาในฐานะผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ดีเด่นประจำปี 2000 จากละครโทรทัศน์เรื่อง ‘เจ้ากรรมนายเวร’ ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 1996ทุน British Chevening Scholarship และทุน British Council Scholarship ระดับปริญญาโท สาขาการกำกับการแสดง ณ School of Drama & Theatre Arts, Middlesex University กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เป็นคนไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาด้านนี้มาโดยตรง)
 • 1992รางวัล Excellent Artistic Quality Performance และรางวัล Excellent Collective Afford Production จากละครเวทีเรื่อง “Who Sells the Best Medicine?” ซึ่งเป็นละครตัวแทนประเทศไทย-สิงคโปร์ ส่งเข้าร่วมเทศกาลละครนานาชาติ Toyama International Theatre Festival ณ เมืองโทยามา ประเทศญี่ปุ่น
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021กํากับการแสดง แปลและดัดแปลงบท “สูญ” จาก “And Then There Were None” (Ten Little Indians) ของ Agatha Christie ดําเนินงานสร้างโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแสดง ณ UTCC PA Studio มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
 • 2021เขียนบท และ กํากับการแสดง ละครออนไลน์เรื่อง “สมหมายกับสายสมรและคําวิงวอนต่อโควิดสิบเก้า” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ถ่ายทําและ ออกอากาศเดือนสิงหาคม 2564
 • 2020กำกับการแสดง และเขียนบทละครออนไลน์เรื่อง “Closure” ในโครงการ Co-With-Us ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2020กำกับการแสดง และสร้างบทดัดแปลงละครเพลง “A Chorus Online” ดำเนินงานโดยสาขาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2020กํากับการแสดง และ ดัดแปลงบท “เรนิตา” จาก Reborning ของ Zayd Dohrn ดําเนินงาน สร้างโดย ทองหล่อ อาร์ต สเปซ
 • 2020ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ละคร “Mafia the Series” ของบริษัท สแลป มอนสเตอร์ จํากัด
 • 2019กำกับการแสดง ‘บุษบาชาตรี’ จากบทละครของ อภิรักษ์ ชัยปัญหา
 • 2019กำกับการแสดงละครภาษาอังกฤษ ‘Lord of the Flies’ จากบทละครของ Nigel William ซึ่งดัดแปลงจากนวนิยายของ William Golding ดำเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2019กำกับการแสดงละครเพลง “เทพธิดาบาร์ 21” จากบทละครของ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล ดัดแปลงจาก The Respectful Prostitute ของ Jean-Paul Sartre ดำเนินงานสร้างโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2019กำกับการแสดง และ ดัดแปลงบท “ตาดูดาวเท้าเหยียบเธอ” จาก Push Up 1-3 ของ Roland Schimmelpfennig ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2019กำกับการแสดง และ ดัดแปลงบท “ภาพอาถรรพณ์ของดรณ์ ดารัณ” จาก The Picture of Dorian Gray ของ Oscar Wilde ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2019กำกับการแสดง ละครรำร่วมสมัย “อุษาอัคนี” สร้างจากตำนานพื้นบ้านของอินโดนิเซียเรื่อง Sangkuriang
 • 2019แสดงละครซีรีย์ Sleepless Society ตอน “คืนฝันลวง” (Insomnia) ของบริษัท อู่ข้าวอู่น้ํา ภาพยนตร์ จํากัด กํากับโดย พันธุ์ธัมม์ทองสังข์ ออกอากาศทางช่อง One และ NetFlix
 • 2018กำกับการแสดง ‘บุพกาลี’ จาก God of Carnage ของ Yasmina Reza
 • 2018กำกับการแสดง และ แปลบทละคร “อยู่กับเธอทั้งชีวิต” จาก A Life in the Theatre ของ David Mamet ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2018กำกับการแสดง ละครรำร่วมสมัย “มณโฑภิญโญยศ”
 • 2018กํากับการแสดง และดัดแปลงบท “อโยธญาฬาฬาแลนด์” จาก Arms and the Man ของ George Bernard Shaw ดําเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และ ประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2018กํากับการแสดง “The Magic Cave of Salamanca” ในเทศกาลละครซีนเวิร์ค
 • 2018กํากับการแสดง “หนึ่งหลังคากับสัญญาณเชิงเลข” ดําเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2018กํากับการแสดง “วันที่เจ็ด สิบเอ็ดฉาก” ร่วมกับ ภัทรสุดา อนุมานราชธน ในละครเวทีโดย นักศึกษาวิชาการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ และวิชาการแสดง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2017กำกับการแสดง ‘มหกรรมเพลงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ’ จัดแสดง ณ มณฑลพิธีหน้าพระเมรุมาศท้องสนามหลวงและละครเทิดพระเกียรติ “ครอบครู” ดำเนินงานโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2017กำกับการแสดงละครเทิดพระเกียรติ “ครอบครู” ดำเนินงานโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2017กํากับการแสดง “สายน้ํามรกต” ดําเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2016กำกับการแสดง และสร้างบทละคร ‘Dans le Noir: ในความมืด’
 • 2016กำกับการแสดง “สายน้ำมรกต” ดำเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2015กํากับการแสดง และดัดแปลงบท “นางนวล” จาก The Seagull ของ Anton Chekhov ดําเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2015กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละคร ‘เป้า’ ดัดแปลงจากบทละคร 3 เรื่องของ Tennessee Williams ได้แก่ A Glass Menagerie, A Streetcar Named Desire และ Cat on a Hot Tin Roof
 • 2015กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละคร “รักเธอเท่าฟ้า บินมาหานะเธอว์” จาก Boeing Boeing ของ Marc Camoletti
 • 2015กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละคร “รักนายเท่าฟ้า บินมาหานะครัช” (Queer Version) จาก Boeing Boeing ของ Marc Camoletti
 • 2014กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที ‘ทัณฑฆาต’ จาก The New Trial ของ Peter Weiss
 • 2014กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที “Clown the Musical” จากนิยาย The Man who Laughs ของ Victor Hugo
 • 2014กำกับการแสดง และดัดแปลงบท “นางนวล” จาก The Seagull ของ Anton Chekhov ดำเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2014เขียนบทโทรทัศน์ “กระเช้าสีดา” จากนวนิยายของ กฤษณา อโศกสิน ของบริษัท อู่ข้าวอู่น้ํา ภาพยนตร์ จํากัด (ไม่ได้สร้าง)
 • 2014เขียนบทละครโทรทัศน์ “คําพิพากษา” จากบทประพันธ์ของ ชาติ กอบจิตติ(ไม่ได้สร้าง)
 • 2014ออกแบบลีลาการแสดง สําหรับฉาก Flash-mob ในภาพยนตร์เรื่อง “รักโง่โง่” ของบริษัท อู่ ข้าวอู่น้ํา ภาพยนตร์ จํากัด
 • 2014ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “ความลับนางมารร้าย”
 • 2014ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “ซิงเกิ้ลเลดี้ เพราะเคยมีแฟน”
 • 2013กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที ‘สิทธารถะ’ จากนวนิยาย Siddhartha ของ Hermann Hesse ดำเนินงานโดย New Theatre Society
 • 2013กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที “คนทรงเจ้า” จากนวนิยายของ วิมล ไทรนิ่มนวล ดำเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2013กำกับการแสดง ละครเวทีเรื่อง “ภาษารัก” ดัดแปลงจาก The Universal Language ของ David Ives
 • 2013ฝึกนักแสดงผู้ผ่านการประกวด “The Idol” (ดัชชี่) ในสังกัดบริษัท Cool Hunter จํากัด
 • 2012กำกับการแสดงละครเวที ‘เงามัจจุราช’ จาก The Shadow Box ของ Michael Cristofer ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2012กำกับการแสดง และสร้างบทละครเวที “โกสต์โอเปร่า เดอะ มิวสิคัล” เค้าโครงจากอุปรากร Der Besuch der Alten Dame ของ Gottfried von Einem
 • 2012กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที “ดิ แองกรีเบิร์ด : อะไรจะโกรธปานนั้น” ดัดแปลงจาก Die Grosse Wut des Phillip Holtz ของ Max Frisch ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2012กำกับการแสดง “หนังหน้ามหาภัย” ดัดแปลงจาก About Face ของ Dario Fo
 • 2012กำกับการแสดง และ ดัดแปลงบทละครเวที “บุรุษริษยา” จาก Othello ของ Willaim Shakespaere
 • 2012เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง ‘คู่กรรม’ จากบทประพันธ์ของ ทมยันตี
 • 2012เขียนบทโทรทัศน์ ละครชุด “มิติมืด” ตอน คืนที่รอคอย, เจ้านางสุวรรณเกี่ยงคํา, หีบเหล็กบุญ เพ็ง ฯลฯ ของบริษัท กันตนา โปรดักชัน จํากัด
 • 2012สร้างโครงเรื่องขยาย (Treatment) บทละครโทรทัศน์ “รักข้ามเส้น” ของไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2012ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “คู่กรรม” ของบริษัท M Thirty-nine จํากัด
 • 2012ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “มันเปลี่ยวมาก” ของบริษัท M Thirty-nine จํากัด
 • 2011กำกับการแสดงละครเวที ‘รักเธอเสมอ เดอะ มิวสิคัล’ ของไทยประกันชีวิต และ Index Event Agency
 • 2011กํากับการแสดงละครเพลง “มงกุฏเกียรติยศ” ของไทยประกันชีวิต และ Index Event Agency
 • 2011กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที “รักทรยศ” จาก The Betrayal ของ Harold Pinter ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2011แสดงละครเวที “แมคเบธ” จากบทประพันธ์ของ William Shakespeare
 • 2010กำกับการแสดงและดัดแปลงบทละครเวที ‘ผ่าผิวน้ำ’
 • 2010กํากับการแสดงละครเพลง “สุดปลายฝันวันเกียรติยศ” ของไทยประกันชีวิต และ Index Event Agency
 • 2010ทีมสร้างสรรค์การแสดงแสงสีเสียงกลางลําน้ําเจ้าพระยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
 • 2010สร้างโครงเรื่องขยาย (Treatment) บทละครโทรทัศน์เรื่อง “เพลิงพรหม” ของบริษัท เลนินตัส จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • 2010ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “น้ํา” ของบริษัท M Thirty-nine จํากัด
 • 2010เขียนบทโทรทัศน์ ละครชุด “บันทึกกรรม” ตอน “โลงละคร” กำกับการแสดงโดย ปราโมทย์ แสงศร ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2009กำกับการแสดง แปลและดัดแปลงบทละครเวที ‘แฮมเล็ต’ จากบทละครของวิลเลียม เชคสเปียร์
 • 2009กำกับการแสดงละครเวที ‘นางนาก เดอะ มิวเซียม’ ดัดแปลงจาก Blithe Spirit ของ Noel Coward และตำนานแม่นากพระโขนง ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2009แสดงละครเวทีเรื่อง “สาวชาวนา” โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ
 • 2009แสดงละครเวทีเรื่อง “โลกที่หมุนตามฟาริดาและดําเกิง” กํากับการแสดงโดย นพพันธ์ บุญใหญ่
 • 2009เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง “รูมเมท เพื่อนร่วมห้องต้องแอบรัก” ของบริษัท โมโนฟิล์ม จำกัด
 • 2009เขียนบทละครโทรทัศน์เทิดพระเกียรติเรื่อง “ลูกหนังตะลุง” ของบริษัท บรอดคาสท์ ไทยเทเลวิชัน จำกัด ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2009เขียนบทโทรทัศน์ชุดวีรชนคนกล้า เรื่อง “พระเจ้าพรหมมหาราช” สร้างโดยบริษัท กันตนา จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • 2009สร้างโครงเรื่องขยาย (Treatment) บทละครโทรทัศน์เรื่อง “สองปรารถนา” ของบริษัท เอ็ก แซ็กท์ จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • 2009ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “เราสองสามคน” และเรื่อง “บิ๊กบอย” ของ บริษัท M Thirty-nine จํากัด
 • 2008กำกับการแสดงและดัดแปลงบทละครเวที ‘คอย ก.ด.’ จาก Waiting for Godot ของ Samuel Beckett ดำเนินงานสร้างโดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร และ New Theatre Society
 • 2008กำกับการแสดงและดัดแปลงบทละครเวที “ผ่าผิวน้ำ” จาก Breaking the Surface อัตชีวประวัติของ Greg Louganis นักกระโดดน้ำโอลิมปิค และบทละคร Biographie: Ein Spiel ของ Max Frisch ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2008กำกับการแสดงและดัดแปลงบทละครเพลง “มหาบุรุษอยุธยา” จาก Arms and the Man ของ George Bernard Shaw ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society ในเทศกาลละครกรุงเทพ
 • 2008กํากับการแสดงและดัดแปลงบทละครเวที “ตาดูดาวเท้าเหยียบเธอ” จาก Push Up 1-3 ของ Roland Schimmelpfennig ดําเนินงานสร้างโดย สถาบันเกอเธ่ และ New Theatre Society
 • 2008เขียนบทละครโทรทัศน์ชุด “วีรชนคนกล้า” ตอน “พระเจ้าพรหมมหาราช” สร้างโดยบริษัท กันตนา จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • 2008เขียนบทละครโทรทัศน์ “รายากูนิง” จากบทประพันธ์ของ ทมยันตี สร้างโดยบริษัท กันตนา จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • 2008ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “ดรีมทีม” “มอสามปีสี่” และ “ซุปเปอร์แหบ” ของบริษัท อาวองต์จํากัด (เครือบริษัท อาร์เอส โปรโมชัน จํากัด มหาชน)
 • 2008ฝึกศิลปินนักร้องให้แก่ค่ายโซนี มิวสิค ณ อาคารมาลีนนท์ ไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2008แสดงละครโทรทัศน์เทิดพระเกียรติเรื่อง “รักบ้านเรา” ของบริษัท เอ็นจีอาร์ จํากัด ออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5
 • 2008พัฒนาบทภาพยนตร์เรื่อง “แม่” ของ พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ และ “ลูกเสือผี” ของ กรัณย์ คุ้ม อนุวงศ์(ไม่ได้สร้าง)
 • 2007กำกับการแสดงและดัดแปลงบทละครเวที ‘กลรักเกมเลิฟ’ จาก Blue Room ของ David Hare
 • 2007กำกับการแสดงและดัดแปลงบทละครเวที “ตาดูดาวเท้าเหยียบเธอ” จาก Push Up 1-3 ของ Roland Schimmelpfennig
 • 2007แสดงละครเวทีเรื่อง “มอง : the WiFi Project” ของกลุ่มเสาสูง จัดแสดง ณ หอ ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • 2007เขียนบทภาพยนตร์ ฝึกนักแสดง และออกแบบท่าเต้น ภาพยนตร์เรื่อง “คริตกับจ๋าบ้าสุดๆ” ของบริษัท เอ็นจีอาร์ จำกัด
 • 2007สร้างโครงเรื่องขยาย (Treatment) บทละครโทรทัศน์“เคหาสน์แสงจันทร์” ของบริษัท เล นินตัส จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง
 • 2007ฝึกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “เพาเวอร์คิตส์5 หัวใจฮีโร่” ของบริษัท บาแรมยู จํากัด (ในเครือ บริษัทสหมงคลฟิล์ม)
 • 2007ฝึกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “บ้านผีสิง” และ “รักนะ 24 ช.ม.” ของบริษัท อาวองต์ จํากัด (ใน เครือบริษัท อาร์เอสโปรโมชัน จํากัด (มหาชน))
 • 2007ฝึกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “สบายดีหลวงพระบาง”
 • 2006ดัดแปลงบทละครเวทีเรื่อง ‘เพราะรักช้ำจึงหม่ำผัว’ จาก “The Woman Who Cooked Her Husband” ของ Debbie Isitt กำกับการแสดงโดย กฤษณะ พันธุ์เพ็ง
 • 2006กํากับการแสดงพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 33 “ศาลายาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • 2006เขียนบทละครโทรทัศน์ “สายลมกับสามเรา” สร้างโดยบริษัท คลิก เทเลวิชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • 2006กํากับการแสดงและเขียนบทละครซิทคอมเรื่อง “AC/DC เพื่อนซี๊สุดขั้ว” ของบริษัท นากาเซีย จํากัด (ในเครือบริษัท อาร์เอสโปรโมชัน จํากัด (มหาชน))
 • 2006สร้างโครงเรื่องขยายบทละครโทรทัศน์เรื่อง “ทะเลสาบนกกาเหว่า” ของบริษัท เลนินตัส จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • 2006สร้างโครงเรื่องขยายบทละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพเล่ห์รัก” ของบริษัท บรอดคาสท์ ไทยเทเลวิ ชัน จํากัด ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2006ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “ผีคนเป็น” ของบริษัท อาวองต์ จํากัด (ในเครือ บริษัท อาร์เอส โปรโมชัน จํากัด มหาชน)
 • 2006ฝึกนักแสดงละครซิทคอมเรื่อง “หอพักมารักกันม๊า” ของบริษัท นากาเซีย จํากัด (ในเครือ บริษัท อาร์เอสโปรโมชัน จํากัด (มหาชน))
 • 2006ฝึกพิธีกรรายการ “สตรอเบอรีซีสเค้ก” ของบริษัท ดวงมาลีมณีจันทร์ จํากัด ออกอากาศทาง ไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2005กํากับการแสดงละครเพลง “คืนสยองขวัญสยิว” ในเทศกาลละครกรุงเทพ จัดแสดง ณ Brick Bar ถนนข้าวสาร
 • 2005ดัดแปลงบทละครเวทีเรื่อง “เสน่ห์ม่ายสลายหนี้” จาก The Bear ของ Anton Chekhov ดําเนินงานโดย The Invisible Actors Troupe จัดแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ
 • 2005ดัดแปลงและพัฒนาบทละครเวที “หุบเขากินคน” จากนิยายของ มาลา คําจันทน์ณ บริษัท นา กาเซีย จํากัด (ไม่ได้สร้าง)
 • 2005ฝึกศิลปินนักร้องในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
 • 2005เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง “โกสต์เกม ล่าท้าผี” ของบริษัท เอ็นจีอาร์ จำกัด
 • 2005ออกแบบฉากต่อสู้ภาพยนตร์เรื่อง “เดอะเมีย” ของบริษัท อาวองต์ จำกัด
 • 2005ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “อหิงสา จิ๊กโก๋มีกรรม” ของบริษัท อาวองต์ จํากัด
 • 2005ออกแบบท่าทางการต่อสู้ และฝึกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “เดอะเมีย” ของบริษัท อาวองต์ จํากัด
 • 2005ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “มนุษย์เหล็กไหล” ของบริษัท บาแรมยู จํากัด
 • 2005ฝึกผู้ประกาศและพิธีกรช่อง 3 ณ โรงเรียนการแสดงบางกอกการละคอน
 • 2004กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที ‘แก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่า…พวกเรากล้าหาญ’ ของ Interplay Ex Studio ดัดแปลงจาก Love! Valour! Compassion! ของ Terrence McNally
 • 2004กำกับการแสดง และสร้างบทละครเพลง “ซั่งไห่: ลิขิตฟ้าชะตาเลือด” ดำเนินงานโดย Interplay Ex Studio
 • 2004แสดงละครเวที“ผีเสื้อสมุทร” ของกลุ่มเสาสูง บทและกํากับการแสดงโดย ณัฐ นวลแพง จัด แสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ ณ เวทีกลางแจ้ง โรงเรียนข่าวทหารบก ถนนพระอาทิตย์
 • 2004ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “แหยมยโสธร” “โอปปาติกะ” “อสุจ๊าก” และ “เอ็กซแมน แฟนพันธุ์เอ็กซ์” ของบริษัท บาแรมยู จํากัด (ในเครือบริษัทสหมงคลฟิล์ม)
 • 2004ฝึกการแสดงให้แก่ผู้ผ่านการประกวดมิสไทยแลนด์เวิล์ด ณ ไทยทีวีช่อง 3
 • 2004ฝึกการแสดงให้แก่ผู้เข้าประกวดของมายาเชอแนล
 • 2004ประพันธ์โครงเรื่องและเขียนบทโทรทัศน์ “ดาบอินทรายุทธ” ละครแนวแฟนตาซี-ผจญภัยโดย บางกอกดราม่า
 • 2004พัฒนาบทภาพยนตร์เรื่อง “Straighten Up” ของบริษัท TIFA จํากัด (ในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด มหาชน) (ไม่ได้สร้าง)
 • 2004พัฒนาบทภาพยนตร์ “พรางชมพู 2” ของบริษัท อาวองต์จํากัด (ในเครือบริษัท อาร์เอส โปร โมชัน จํากัด มหาชน) (ไม่ได้สร้าง)
 • 2003กํากับการแสดงและสร้างบทละครเพลง “มนต์รักป่าดงดิบ” ของศูนย์เวชศาสตร์เขตร้อน นราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Interplay Ex Studio จัดแสดง ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
 • 2003ฝึกนักแสดงกลุ่มผู้เข้าประกวดดีกายส์ และ นักแสดงกลุ่มดัชชี่ บริษัท คูลฮันเตอร์ จํากัด
 • 2003สร้างโครงเรื่องขยายบทละครโทรทัศน์เรื่อง “แฝดพี่ฝาดน้อง” บทประพันธ์ของ โบตั๋น ดําเนินงานสร้างโดยบริษัท บรอดคาสท์ ไทยเทเลวิชั่น จํากัด ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2003ฝึกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “เกิดมาลุย” และ “บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม” ของบริษัท บาแรมยู จํากัด (ในเครือบริษัทสหมงคลฟิล์ม)
 • 2003ฝึกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “พันธุ์เอ็กซ์เด็กสุดขั้ว” ของบริษัท ฟีโนมินอน จํากัด (ในเครือ บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จํากัด (มหาชน))
 • 2003ฝึกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “ชู้” และ “คลับซ่าส์” ของบริษัท อะลาดิน จํากัด (ในเครือบริษัท อาร์เอสโปรโมชัน จํากัด (มหาชน))
 • 2003ฝึกนักแสดงละครโทรทัศน์เรื่อง “พรายปรารถนา” ของบางกอกดราม่า บริษัท บีอีซีเทโร เอน เทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2002กำกับการแสดงและดัดแปลงบท ‘ราโฌมอน คอนโดมิเนียม’ จากบทประพันธ์ของริวโนสุเกะ อากูตางาวะ
 • 2002กํากับการแสดงงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง “ตะลุมพุก” ของบริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จํากัด ในงาน ประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสวดีประจําปี 2554 จัดแสดง ณ หอประชุมกรม ประชาสัมพันธ์
 • 2002สร้างบทละครเพลง “ปลาฉลามฟันหลอ” (เขียนร่วมกับนพีสี เรเยส) จากนิยายของ บินหลา สันกาลาคีรี
 • 2002เขียนบทละครโทรทัศน์เรื่อง ‘สายโลหิต’ จากนิยายของ โสภาค สุวรรณ ดำเนินงานสร้างโดยบางกอกดราม่า ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2002ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “พรางชมพู” ของฟิล์มบางกอก บริษัท BEC- Tero Entertainment จํากัด (มหาชน)
 • 2002ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “Fake” ของบริษัท บาแรมยู จํากัด (ในเครือ บริษัทสหมงคลฟิล์ม)
 • 2002ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “Sex Phone: คลื่นเหงาสาวข้างบ้าน” ของ บริษัท อาร์เอส เทเลวิชั่น จํากัด
 • 2002พัฒนาบทภาพยนตร์เรื่อง “เงาะป่า” จากบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5 และ “ฉุยฉายทศ กัณฑ์” ณ บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จํากัด (ยังไม่ได้สร้าง)
 • 2001นักแสดงละครเวที “ผีเสื้อสมุทร” ของกลุ่มเสาสูง บทและกํากับการแสดงโดย ณัฐ นวลแพง จัด แสดงในเทศกาลละครอุดมคติ ณ หอศิลป์ตาดู
 • 2001เขียนบทละครโทรทัศน์เรื่อง ‘กาเหว่าที่บางเพลง’ จากนิยายของ พล.ต. มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สร้างโดยบริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2001เขียนบทละครโทรทัศน์ และ ฝึกนักแสดงละครโทรทัศน์เรื่อง “ปลายเทียน” จากนิยายของ แก้วเก้า ดำเนินงานสร้างโดยบางกอกดราม่า ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2001สร้างโครงเรื่องขยายบทละครโทรทัศน์ “นิราศสองภพ” ของบางกอกดราม่า ออกอากาศทาง ไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2001ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ละครโทรทัศน์เรื่อง “กาเหว่าที่บางเพลง” ของบริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จํากัด
 • 2001ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ละครโทรทัศน์เรื่อง “ปลายเทียน” ของบางกอกดราม่า บริษัท บี อีซี-เทโร เอนเทอเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
 • 2000กำกับการแสดงละครเวที ‘ศึกรบสยบผู้ชาย’ ดัดแปลงจาก Lysistrata ของ Aristophanes นำแสดงโดย ฝันดี-ฝันเด่น จรรยาธนากร และนักเรียนการแสดงจาก โรงเรียนการแสดงบางกอกการละคอน
 • 2000ประพันธ์โครงเรื่อง และเขียนบทละครโทรทัศน์ ‘เจ้ากรรมนายเวร’ ของบางกอกดราม่า ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2000ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนต์เรื่อง “โกลคลับ เกมล้มโต๊ะ” ของฟิล์มบางกอก บริษัท บีอีซี-เทโรเอนเทอเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
 • 1999กำกับการแสดงและออกแบบงานสร้างการแสดงแสง-เสียงชุด ‘IYARA SPECTACULAR’
 • 1999ผู้ช่วยกํากับการแสดง FANTASY OF A KINGDOM ณ โรงละครภูเก็ตแฟนตาซี จังหวัดภูเก็ต
 • 1999แปลและดัดแปลงบทละครเวทีเรื่อง “เจษฎาไม่กล้าหาญ” จาก Jeffery ของ Paul Rudnick (ไม่ได้สร้าง)
 • 1998แปลและดัดแปลงบทละครเวทีเรื่อง “เสฉวน” จาก Der Gute Mensch von Setzuan ของ Bertolt Brecht
 • 1998ดัดแปลงบทละครเวทีเรื่อง “แดนสนธยา” จาก “La Nuit Juste Avant les Forets” (The Night Just Before the Jungle) ของ Bernard-Marie Koltes แปลโดย จิราภรณ์ วุฒิ กาญจน์
 • 1998กํากับการแสดง และเขียนบทละครโทรทัศน์ “ไม่กล้าทําจริง” ละคร sit-com ขนาดสั้น ดัดแปลงจาก “Die Grosse Wut des Phillip Hotz” ของ Max Frisch ดําเนินการผลิต โดยภัทราวดีเธียเตอร์ ออกอากาศในรายการวิกไอทีวี
 • 1998กํากับการแสดง และเขียนบทโทรทัศน์ “ขอนะคะ” ละคร sit-com ขนาดสั้น ดัดแปลงจาก “The Good Doctor” ของ Neil Simon ดําเนินการผลิตโดยภัทราวดีเธียเตอร์ ออกอากาศ ในรายการวิกไอทีวี
 • 1998กํากับการแสดงโอเปร่าเรื่อง “COSI FAN TUTTE” อุปรากรโดย Mozart จัดแสดง ณ Middlesex University กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • 1997กํากับการแสดงและสร้างบทละครเวที “BIRDY” ดัดแปลงจากนิยายของ William Whalton จัดแสดง ณ โรงละคร Real Escuela Superior de Arte Dramatico (RESAD) เมืองมาดริด ประเทศสเปน
 • 1997กำกับการแสดงและสร้างบทละครเวที ‘เฟ้าสต์’ ของ Act-Art สร้างจากบทประพันธ์ของ เกอเธ่ และ อุปรากรของ ชาลส์ กูโนต์
 • 1997กำกับการแสดงและดัดแปลงบท “แก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่า…พวกเรากล้าหาญ” ดำเนินงานโดยกลุ่ม Act-Art ร่วมกับ บริษัท มาร์ชกรุ๊ป จำกัด ดัดแปลงจาก Love! Valour! Compassion! ของ Terrence McNally
 • 1996BREAKING THE SURFACE ดัดแปลงจากอัตชีวประวัติของ Greg Louganis นักกระโดดน้ําโอ ลิมปิค และบทละครเรื่อง Biography: A Game ของ Max Frisch
 • 1995กำกับการแสดง ออกแบบงานสร้างฉากและเทคนิคละครเวที เรื่อง ‘เมตามอร์โฟซีส’ ของคณะละคร Arts & Acts (ประเทศไทย) ดัดแปลงจาก Die Verwandlung บทประพันธ์ของ Franz Kafka
 • 1995ออกแบบและควบคุมแสงสําหรับการแสดงชุด “CRY OF ASIA” โดยคณะนักแสดงจากประเทศ บังคลาเทศ, ฮ่องกง, อินเดีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เนปาล, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน และ ประเทศไทย
 • 1995ออกแบบแสงสําหรับการแสดงเดี่ยวโดยกลุ่มละครมะขามป้อม 2 เรื่อง คือ เรื่อง “อโนดาต” แสดงโดย ปองจิต สรรพคุณ และ “สวรรค์มันน่าขึ้น” แสดงโดย ประดิษฐ์ ประสาททอง
 • 1995ควบคุมเสียงและบรรเลงสด ละครเรื่อง “คือผู้อภิวัฒน์” โดยพระจันทร์เสี้ยวการละคร บทและ กํากับการแสดงโดย คํารณ คุณะดิลก
 • 1995แปลและดัดแปลงบทละครเวที “เมเดีย เทพธิดาแห่งความพยาบาท” จาก Medea ของ Euripides ดําเนินงานสร้างโดยกลุ่มละคร SideLine และรายการ An Act ของ IBC Cable TV
 • 1995แปลบทละคร “ตุ๊กตาอาถรรพ์” จาก Ten Little Indians ของ Agatha Christie
 • 1995ดัดแปลงบทละครเวที “คดีความ” จากนิยายเรื่อง Der Process ของ Franz Kafka, บทละคร ของ Steven Berkoff (อังกฤษ), บทละครของ Peter Weiss (เยอรมัน), บทละครของ Jean- Louise Barralts และ Andre Gide (ฝรั่งเศส) รวมทั้งบทภาพยนตร์ของ Harold Pinter (อังกฤษ)
 • 1995แปลบทละครเวที “มาดามเหมา” ของ Henry Ong
 • 1995นักแสดงภาพยนตร์ “THE OLD MAN AND THE WATCH” ภาพยนตร์ขนาดสั้นโดยนักศึกษา ภาควิชาภาพนิ่งและภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • 1994แสดงละครเวทีเรื่อง “พิษฐานเอย” (DAENG BETWEEN TWO WORLDS) ละครรณรงค์ ต่อต้านการค้าโสเภณีเด็กโดยกลุ่มละครมะขามป้อม บทและกํากับการแสดงโดย ประดิษฐ์ ประสาททอง
 • 1994ออกแบบฉากและวางแนวคิดด้านเทคนิคละครเพลง “คอร์ดแอนด์คีย์...คนที่นี่หัวใจมีเพลง” ของกลุ่มรหัสศิลป์
 • 1994แปลบทละคร “เมตามอร์โฟซีส” ของ Steven Berkoff ซึ่งดัดแปลงจากเรื่องสั้น Die Verwandlung ของ Franz Kafka
 • 1994แปลและดัดแปลงบทละคร “กระต่ายตื่นตูม” จาก Much Ado About Nothing ของ William Shakespeare
 • 1994แปลและดัดแปลงบทละครเพลง “รถไฟฟ้ารายวัน” จาก Linie Eine ของ Folker Ludwig และ Berger Hermann
 • 1994กํากับการแสดงละครโทรทัศน์ “ขอบฟ้าไกลคือใจฝัน” บทโทรทัศน์โดย ชลวิทย์ สุขอุดม เค้า โครงเรื่องจาก “See Dave Run” ของ Jeannette Eyerly นําแสดงโดย รัชนก พูลลผลิน, เอก ชัย พงศ์ดี, ชลวิทย์ สุขอุดม อํานวยการสร้างโดยบริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน จํากัด ออกอากาศ ในรายการหนังดังห้าดาวทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 1994แสดงภาพยนตร์แนวทดลองเรื่อง “WIFE” กํากับภาพยนตร์โดย ฮาเมอร์ ซาลวาลา ได้รับการ สนับสนุนโดยสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
 • 1993กำกับการแสดงกำกับการแสดง และ ดัดแปลงบท “แม่ดอกไม้เหล็ก” ดัดแปลงจาก Steel Magnolias ของ Robert Harling
 • 1993กํากับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที“พิษสวาทปิศาจเมียหลวง” ดัดแปลงจาก Blithe Spirit ของ Noel Coward จัดแสดง ณ ฉลามหินเธียเตอร์ โรงแรมหินสวย-น้ําใส ระยอง
 • 1993กำกับการแสดง และเขียนบท ‘คืนสยองขวัญสยิว’ ละครเพลงร็อคแอนด์โรล ดัดแปลงจาก The Rocky Horror Show ของ Richard O’Brien
 • 1993แสดงละครเวที “พิษฐานเอย” หรือ “DAENG BETWEEN TWO WORLDS” ละครรณรงค์ ต่อต้านการค้าโสเภณีเด็กโดยกลุ่มละครมะขามป้อม บทและกํากับการแสดงโดย ประดิษฐ์ ประสาททอง ตระเวนจัดแสดง 6 จังหวัดในประเทศไทย และ 10 เมืองในประเทศเยอรมัน ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2536
 • 1992กำกับการแสดง และสร้างบทละครเวที ‘WHO SELLS THE BEST MEDICINE?’ ของคณะละคร Arts & Acts ประเทศไทยและสิงคโปร์
 • 1992กํากับการแสดง แปลและดัดแปลงบทละครเรื่อง “แรด” จาก Rhinoceros ของ Eugene Ionesco จัดแสดง ณ ฉลามหินเธียเตอร์ โรงแรมหินสวย-น้ําใส ระยอง
 • 1992กํากับการแสดง สร้างบท ออกแบบฉากและแสงละครเวทีเรื่อง “คนทรงเจ้า” จากบทประพันธ์ ของ วิมล ไทรนิ่มนวล จัดแสดงครั้งที่สองภายหลังกลับจากเทศกาลละครนานาชาติ ประเทศ อินเดีย ณ เวทีกลางแจ้ง ตึกเบกพล มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • 1992ผู้ช่วยผู้กํากับการแสดง ดัดแปลงบท และกํากับเวทีละครเรื่อง “บ้าก็บ้าวะ” จาก One Flew Over The Cuckoo’s Nest ของ Dale Wasserman ดัดแปลงจากนิยายของ Ken Kaysie แปลบทละครโดย เจริญ จันทมณีโชติ กํากับการแสดงโดย ริชาร์ด อี ฮิวส์ ดําเนินงานโดยฝ่าย วัฒนธรรม สถานสอนภาษาเอยูเอ จัดแสดง ณ โรงละครสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
 • 1992อํานวยการแสดงและจัดการโครงการละครสัญจรจากประเทศเมือง Stuttgart ประเทศเยอรมนี โดยคณะละคร Theater am Gymnasium Fellbach ในการแสดงละครเวทีเรื่อง Fragment I ของ Samuel Beckett และละครเพลงเรื่อง In the Jungle of Life ของ Bertolt Brecht และ Kurt Weill จัดแสดง ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต, โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (แผนกสวิส) และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1992จัดการโครงการละครเวทีเรื่อง “งู” จากบทประพันธ์ของ วิมล ไทรนิ่มนวล ดําเนินงานโดยคณะ ละคร Arts & Acts (ประเทศไทย) กํากับการแสดงโดย ยอดชาย สุกัณศีล, ภูวดล ขานพล และ ชัยวัฒน์ อนันต์ศักดากุล จัดแสดง ณ หอประชุมสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพ
 • 1992แปลและดัดแปลงบทละครเพลง “ล่าฝันสนั่นฟ้า” จาก Pippin ของ Roger O’Hirson และ Stephen Schwartz
 • 1991กํากับการแสดงนิทานเพลงสําหรับเด็กเรื่อง “ช้างกับเรือ” และกํากับศิลป์และเทคนิคคอนเสิร์ต นิทานเพลง “หยั่งรากฝากใบ” อํานวยเพลง โดย ดนู ฮันตระกูล และวงไหมไทย จัดแสดง ณ หอประชุมบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
 • 1991แสดง และดัดแปลงบทละครเวที “ค. คนคนสัตว์” ละครเพลงโดยกลุ่มสื่อวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดัดแปลงจาก Animal Farm ของ George Orwell กํากับการแสดง โดย วรรณศักดิ์ ศิริหล้า จัดแสดง ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • 1991ผู้ช่วยผู้กํากับการแสดง ออกแบบลีลา กํากับเวที และจัดการโครงการละครเวทีเรื่อง “M BUTTERFLY” ของ David Henry Hwang กํากับการแสดงโดย ริชาร์ด อี ฮิวส์ ดําเนินงานโดย ฝ่ายวัฒนธรรม สถานสอนภาษาเอยูเอ จัดแสดงเป็นภาษาอังกฤษ ณ โรงละครสมาคมนักเรียน เก่าสหรัฐอเมริกา
 • 1991กํากับเทคนิคและออกแบบแสงละครเวทีเรื่อง “ตายตอนเป็น” โดยกลุ่มกระจกเงา จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)
 • 1991แปลบทละครเวที “วิญญาณอลเวง” จาก Blithe Spirit ของ Noel Coward ดัดแปลงบทและ กํากับการแสดงโดย สุทธิพงศ์ ธรรมวุฒิ จัดแสดง ณ มณเฑียรทองเธียเตอร์
 • 1991แปลบทละครเวที “จักรพรรดิ์กับขันที” จาก The Emperor and the Eunuch ของ Friedrich Durrenmatt
 • 1991กำกับการแสดง สร้างบทละครเวที ออกแบบฉากและแสงละครเวที เรื่อง ‘SILHOUETTE OF GOD’ ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง คนทรงเจ้า ของ วิมล ไทรนิ่มนวล
 • 1991กำกับการแสดง และสร้างบทละครเพลงร็อคโอเปร่าเรื่อง “2000 มหัศจรรย์วันล้างโลก” ดัดแปลงจากนิทานเรื่อง Mr. Noah & the Second Flood ของ Shiela Burnford ดำเนินงานโดยกลุ่ม WM Theatre Troupe
 • 1990กำกับการแสดง และแปลบท ‘กับดัก’ ละครแนว Mystery-melodrama โดย แดส เอนเทอร์เทนเมนท์ สร้างจาก The Mousetrap ของ Agatha Christie
 • 1990กํากับการแสดง และแปลบทละครเวที“บันทึก(ไม่)ลับของชาตินัก(ไม่อยาก)รบ” ละครแนวสุข นาฏโดยชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยรามคําแหง สร้างจาก Biloxi Blues ของ Neil Simon จัดแสดง ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • 1990แสดง และกํากับเวทีละครเพลง “มนต์เพลงขนมครก” ของบริษัท แดส เอนเทอร์เทนเมนท์ บทโดย ดารกา วงศ์ศิริ กํากับการแสดงโดย สุวรรณดี จักราวรวุธ จัดแสดง 12 รอบ ณ หอประชุมจุฬาฯ
 • 1990ดัดแปลงบทละครเวที “ประชาชายกับสหายนักวางเพลิง” จาก Biedermann und die Brandstifter (The Fire-raisers) ของ Max Frisch แปลโดย ดร. อําภา โอตระกูล กํากับการ แสดงโดย ราเมศ เรืองประทุม จัดแสดง ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • 1990แสดงการอ่านบทละครเรื่อง “โยเดีย” ของ มานพ ถนอมศรี และ “ถนน” ของ ชมัยพร แสง กระจ่าง จัดโดยคณะละครสองแปด ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
 • 1990ร่วมแสดงละครโทรทัศน์เรื่อง “ช่อปาริชาติ” จากนิยายของ ประภัสสร เสวิกุล ดําเนินงานสร้าง โดยบริษัท ดาราวิดีโอ จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • 1989กำกับการแสดงละครเวที ‘โรมูลูสมหาราช’ สร้างจาก Romulus the Great ของ Friedrich Durrenmatt
 • 1989กํากับการแสดง แปลและดัดแปลงบท “เพื่อนฝันกับวันพรุ่ง” ละครแนวโศกนาฏโดยกลุ่มตลาด ขายโลก จัดแสดง ณ เวทีกลางแจ้งตึกเบกพล มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • 1989แสดงละครเวที “ผู้มาเยือน” ละครสุข-โศกนาฏกรรมโดยคณะละครสองแปด ดัดแปลงจาก The Visit ของ Friedrich Durrenmatt กํากับการแสดงโดย รัศมี เผ่าเหลืองทอง จัดแสดง 34 รอบ ณ หอประชุมบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด, 3 รอบ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3 รอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1988กํากับการแสดง และดัดแปลงบท “ตลาดขายโลก” ละครเวทีแนวทดลองโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สร้างจาก The World Market เรื่องสั้นของ Max Ediger จัดแสดง ครั้งแรก ณ เวทีกลางแจ้งลาน สวป. และครั้งที่ 2 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • 1988แสดง “อภินิหารแม่มดแฝด” ละครเพลงโดย แดส เอนเทอร์เทนเมนท์ บทโดย ดารกา วงศ์ศิริ กํากับการแสดงโดย แสงอรุณ กาญจนรัตน์ จัดแสดง 20 รอบ ณ โรงละครแห่งชาติ
 • 1988ควบคุมแสงและเสียง ละคร “ผู้แพ้ผู้ชนะ” จัดแสดง ณ มณเฑียรทองเธียเตอร์
 • 1988แปลบทละครเวทีเรื่อง “ถ้าเพียงแต่ฉันได้มีสิทธิ์เลือก” จาก Men without Shadow ของ Jean-Paul Sartre
 • 1988แปลบทละครเพลง “เหมือนฝันฉันรักเธอ” จาก THE FANTASTICKS a musical by Tom Jones (adaptation)
 • 1988แปลบทละครเพลง “บุษบาหาคู่” จาก FIDDLER ON THE ROOF a musical by Joseph Stein, Jerry Bock and Sheldon Harnick.
 • 1987กํากับการแสดงละครเวทีเรื่อง “ผู้บริสุทธิ์” ละครแนวปรัชญาโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดแสดง ณ หอประชุม AD3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • 1987กํากับการแสดง “คนหลงเงา” ละครแนวทดลองโดยชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัย รามคําแหง สร้างจากบทละครของ แก้ว ลายทอง จัดแสดง ณ หอประชุมใหญ่ AD 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • 1987แสดงและฝ่ายกํากับเวทีละครเพลงเรื่อง “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่” โดยคณะละครสองแปด ร่วมกับ กรมศิลปากร สร้างจากละครเพลงเรื่อง Man of La Mancha ของ Dale Wasserman กํากับการแสดงโดย ยุทธนา มุกดาสนิท จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ
 • 1987แสดง “เส้นด้ายกับกายข้า” ละครแนว Naturalism โดยสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากร สร้างจาก Die Weber ของ Gerhart Hauptmann กํากับการแสดงโดย นพมาศ ภัทรกุล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าพระ
 • 1987ควบคุมเสียงละครเวทีเรื่อง “คือผู้อภิวัฒน์” จัดแสดง ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หอศิลป์พีระศรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และหอประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1986แสดง และฝ่ายกํากับเวทีละครเรื่อง “อยากให้ชีวิตนี้ไม่มีเธอ” ละครสุขนาฏโดยคณะละครสอง แปดและบริษัท ไนท์สปอต โปรดักชัน จํากัด สร้างจาก Biographie: Ein Spiel ของ Max Frisch กํากับการแสดงโดย รัศมี เผ่าเหลืองทอง จัดแสดงครั้งปฐมทัศน์ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล และหอศิลป์พีระศรี รวมทั้งออกจัดแสดง ต่างจังหวัด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • 1986แสดงละครเวทีเรื่อง “สามัคคีเพทคําฉันท์” ละครพันทางโดยชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยรามคําแหง สร้างจากบทละครของสมภพ จันทรประภา จัดแสดง ณ หอประชุม ใหญ่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • 1986แสดงละครเวทีเรื่อง “ข้ามฟองฝัน” โดยกลุ่มอ้อยหวาน กํากับการแสดงโดย ทิพย์ธิดา ศรัทธา ทิพย์ และ สงกรานต์ วัฒนพันธุ์ จัดแสดง 6 รอบ ณ แกรนด์ฮอลล์ ริเวอร์ซิตี้
 • 1986นักแสดงประกอบภาพยนตร์เรื่อง “ช่างมันฉันไม่แคร์” ของบริษัท พูนทรัพย์โปรดักชัน จํากัด กํากับการแสดงโดย มล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล