ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ

Twitee Vajrabhaya Teparkum

สาขา
สถาปัตยกรรม
ที่อยู่ปัจจุบัน
71/408 หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ 4 ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์089-805-7375
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • 2538อนุปริญญาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2540สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค สหรัฐอเมริกา
 • 2543สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน สหรัฐอเมริกา
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2021Winner, Best of the Year Awards – Best in Asia for Department of ARCHITECTURE Co. from Architizer A+ Firm Awards, New York
 • 2020Winner, Best of Year Awards – Best Architect for Amata Luphaiboon & Twitee Vajrabhaya From Interior Design Magazine, New York
 • 2019Best of Best Winner, in Interior Design – Public Space category for Architecture Library, Chulalongkorn University
 • 2019Winner, DEmark Award in Interior Design category
 • 2019Winner, Best Interior Project (Work) for Architecture Library, Chulalongkorn University From Blueprint Awards, UK
 • 2019Winner, Best of Year Awards in Library category for Architecture Library, Chulalongkorn University from Interior Design Magazine, New York
 • 2018ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธรกิตติคุณ สาขาสถาปัตยกรรม
 • 2017Finalist, Architizer A+ Awards 2017 – Architecture + Humanitarianism category from Architizer.com, New York
 • 2016-2017- Finalist, Frame Awards 2018 Governmental Interior of the Year category from Frame Magazine, the Netherlands - Winner, Best of Year 2017 Awards – Library category from Interior Design Magazine, New York, USA - Winner, Blueprint Awards 2017 - Best Interior Project (Work) category from Blueprint Magazine, United Kingdom - Winner, FX International Interior Design Awards 2017 Workspace Environment (Large) category from FX Magazine, United Kingdom - Finalist, WAN Awards 2017 – Adaptive Reuse category from World Architecture News, United Kingdom
 • 2015-2016- Winner, Architecture Asia Awards for Emerging Architects 2016 from Architecture - Asia under the auspices of the Architects Regional Council Asia (ARCASIA) and the Malaysian Institute of Architects - Highly Commended, the World Architecture Festival Awards 2016 - Small Project category from the World Architecture Festival - Winner, Blueprint Awards 2015 - Best Small Project category from Blueprint Magazine, United Kingdom - Citation Award in Architectural Design from the Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA)
 • 2011-2012- Best Hotel Architectural Design 2012 from Thailand Property Awards - Winner, Hospitality Design Awards 2011 - Luxury Hotel category from Hospitality Design Magazine, New York - Winner, Hospitality Design Awards 2011 - Open category: Linkage Space from Hospitality Design Magazine, New York - Bronze Award, Design for Asia Awards 2011 from Hong Kong Design Center - Merit Award, Best of Year 2011 Awards in Fine Dining category for EDGE Restaurant from Interior Design Magazine, New York
 • 2011-2012- Prime Minister’s Creative Awards 2011 from the Prime Minister of Thailand - Citation Award in Architectural Design from the Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA) - Bronze Award, Design for Asia Awards 2012 from Hong Kong Design Center
 • Gold Medal Award in Architectural Design from the Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA)
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021โรงแรมศาลาบางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา
 • 2019ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
 • 2016-2017Thailand Creative and Design Center (TCDC) ณ อาคารไปรษณีย์กลาง, กรุงเทพฯ
 • 2015โรงเรียนพอดีพอดี - โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา, เชียงราย
 • 2014“The Flow” – a Multipurpose Pavilion, ชลบุรี
 • 2010โรงแรมฮิลตัน พัทยา (สถาปัตยกรรมภายในพื้นที่ส่วนกลาง)
 • 2007ศาลาภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปา, ภูเก็ต
 • 2004ร่วมก่อตั้ง Department of Architecture เพื่อดำเนินงานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม
 • 2001ซิกเซ็นส์เซส ไฮด์อะเวย์ สมุย (ชื่อเดิม ศิลา เอวาซอน ไฮด์อะเวย์), สุราษฎร์ธานี