คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พินรี สัณฑ์พิทักษ์

Pinaree Sanpitak

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • 2529B.F.A. Visual Arts and Communication Design, School of Fine Arts and Design University of Tsukuba, Ibaraki, Japan
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2007ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2550
ผลงานที่ผ่านมา
    -