คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ไพวรินทร์ ขาวงาม

Paiwarin Khao-Ngam

ฉายา
ไพวรินทร์ วิเชียรฉันท์, คําไท โตทุ่ง, คํา คํานับคํา, เหิร เดิรสมัย
สาขา
วรรณศิลป์
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ไพวรินทร์ ขาวงาม
การศึกษา
 • 2511ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสาหร่าย อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
 • 2514ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านตาหยวกประชาสงเคราะห์ อ.สุวรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
 • 2518บรรพชาเป็นสามเณร วัดบูรพาราม จำพรรษาวัดไตรรัตนาราม จ. สุรินทร์
 • 2523อุปสมบทเป็นพระภิกษุ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร จำพรรษาวัดชูจิตธรรมาราม (วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย)
 • 2523ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย) อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา
 • 2525ได้วุฒิการศึกษานักธรรมเอก–มัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝึกสอนวรรณคดีในสถานศึกษา ลาสิกขา เริ่มทำงานทางโลก หนังสือพิมพ์ประชากรรายวัน เชียงใหม่
 • 2548ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2019- ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ประเภทกวีนิพนธ์ วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา- ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 หนังสือที่เยาวชนควรอ่านโดย โครงการวิจัย สกว. - ได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2015รางวัลดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2014รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
 • 2013รางวัลดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2013ศิลปินมรดกอีสาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2010รางวัลรองชนะเลิศ เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด
 • 2009รางวัลเพชรในเพลง สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2008ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 1999รางวัลดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 1998รางวัลดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศ ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 1997ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในบทกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย โดยโครงการวิจัย สกว.
 • 1995รางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
 • 1992เข้ารอบซีไรต์
 • 1992รางวัลหนังสือดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
 • 1986เข้ารอบซีไรต์
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021รวมบทกวี ‘ดอกพะยอมยามยาก’
 • 2021รวมบทกวี ‘ทั้งรัก ทั้งชัง ทั้งดี ทั้งบ้า’
 • 2020รวมบทกวี ‘ม้าก้านกล้วย’ พิมพ์ครั้งที่ 34–35 (สำนักพิมพ์นาคร)
 • 2018รวมบทกวีคัดสรร 4 ทศวรรษ ‘ไหมแท้ที่แม่ทอ’
 • 2016รวมบทกวี ‘ม้าก้านกล้วย’ สองภาษา ไทย-อังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ วรวดี วงศ์สง่า)
 • 2016รวมบทกวี ‘กลอนพาไป’
 • 2015บทกวี ‘เพลงกล่อมผู้ใหญ่’
 • 2014รวมบทกวี ‘ภาพฝันอันปวดร้าว’ (ร่วมกับ เฉินซัน, คนบางซื่อ)
 • 2014รวมบทกวี ‘จดหมายรักจากหิ่งห้อย’
 • 2014รวมความเรียง ‘จนกว่าชีวิตจะหาไม่’
 • 2013รวมบทกวี ‘วายุทุรยุค’ (ร่วมกับ เฉินซัน, คนบางซื่อ)
 • 2013บทกวี ‘เสื้อยืด’
 • 2012รวมบทกวี ‘เห็นรักด้วยใจ เห็นใจด้วยรัก’
 • 2012รวมบทกวี ‘เล่นคำอำนาจ’ (ร่วมกับ เฉินซัน, คนบางซื่อ, โกศล อนุสิม, วาปี คำโปตา)
 • 2011รวมความเรียง ‘มีรักมากมายในโลก’
 • 2010รวมบทกวี ‘ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต’
 • 2009รวมความเรียง ‘นกกะหนอน’
 • 2009รวมความเรียง ‘ความสุขที่รัก’
 • 2008รวมเรื่องสั้น ‘แอบรักหมาชาวบ้าน’
 • 2008ผลงานด้านเพลง ‘ไหมแท้ที่แม่ทอ’ บทร้อยกรอง ดัดแปลงเป็นเพลงโดย สลา คุณวุฒิ และต่าย อรทัย
 • 2007รวมบทกวี ‘โฉมชีวาอุษาคะนึง’
 • 2007รวมความเรียง ‘หลายชีวิต คิดถึงบ้าน’
 • 2006รวมบทกวี ‘เราจะพบกันอีกไหม’
 • 2005รวมบทความ ‘มันคงไม่ตายง่ายๆ หรอก’
 • 2004รวมบทกวี ‘กลอนกล่อมโลก’
 • 2004รวมบทกวี ‘ดวงใจจึงจำนรรจ์’ (ภาคภาษาอังกฤษ วรวดี วงศ์สง่า)
 • 2004รวมบทกวี ‘จิบใจ จอกจ้อย’ (ร่วมกับ พาสนา แพรวพรรณ)
 • 2002รวมบทความ 'ผมจรรอนแรมจากลุ่มน้ำมูล'
 • 2002รวมบทกวี ‘ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีรัก’
 • 2001รวมความเรียงและภาพถ่าย ‘เพราะภาพพูดได้ หัวใจจึงขอฟัง’
 • 1999รวมเรื่องสั้น บทกวี ความเรียง ‘ทอดยอด’
 • 1999บทกวี ‘บนวิถีแห่งการมีชีวิตอยู่’
 • 1998บทกวี ‘ต่อหน้าความทรงจำและกาลเวลา’
 • 1998รวมบทกวี ‘เจ้านกกวี’
 • 1997บทกวี ‘ลูกโป่งสวรรค์’
 • 1995รวมบทกวี ‘ม้าก้านกล้วย’ พิมพ์ครั้งที่ 1 (แพรวสำนักพิมพ์)
 • 1995รวมบทกวี ‘ม้าก้านกล้วย’ (ภาคภาษาอังกฤษ ม.ล. พีระพงศ์ เกษมศรี)
 • 1992รวมบทกวี ‘ถนนนักฝัน’ (ร่วมกับภาพจิตรกรรม ปริญญา ตันติสุข)
 • 1991รวมบทกวี ‘คือแรงใจและไฟฝัน’ (ร่วมกับภาพถ่าย ธีรภาพ โลหิตกุล)
 • 1989รวมบทกวี ‘ฤดีกาล’
 • 1987รวมความเรียงร้อยแก้ว ‘ไม่ใช่กวีนิพนธ์จากชายป่าอารยธรรม’
 • 1986รวมบทกวี ‘คำใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ’
 • 1985รวมบทกวี ‘ลำนำวเนจร’
 • 1979บทกวีชื่อ ‘หากถึงวันที่ดอกไม้ร่วง’ ตีพิมพ์ในนิตยสารสายใจ ต่อมารวมเล่มอยู่ใน ‘ลำนำวเนจร’
 • 1979บทกวีชื่อ ‘ไม่มีลำนำรักจากคนยากไร้’ ตีพิมพ์ในนิตยสารชัยพฤกษ์ ต่อมารวมเล่มอยู่ใน ‘คำใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ’