ต้นข้าว ปาณินท์

Tonkao Panin

สาขา
สถาปัตยกรรม
การศึกษา
 • 2546Ph.D. in Architecture, University of Pennsylvania
 • 2540Master of Science in Architecture, University of Pennsylvania
 • 2537Master of Architecture, University of Houston
 • 2534สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2021ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม
 • 2020รางวัล House of the Year, Habitus Australia
 • 2018เมธีวิจัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • 2017รางวัล Tropical House, Habitus Australia
 • 2017รางวัลบ้านประจำปี, สำนักพิมพ์บ้านและสวน
 • 2015รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาออกแบบ, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • 2015รางวัลบ้านประจำปี, สำนักพิมพ์บ้านและสวน
 • 2014รางวัลผลงานวิจัยดี, มหาวิทยาลัยศิลปากร,
 • 2014เมธีวิจัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • 2013รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2013รางวัลผลงานวิจัยดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • 2005รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • 1995ทุนพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • 1993รางวัล Design Thesis Award, University of Houston
 • 1993รางวัล Design Excellence, University of Houston
 • 1990ทุนภูมิพล
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021บ้านพักอาศัย House KN, กรุงเทพ
 • 2021บ้านพักอาศัย House SP, ปราจีนบุรี
 • 2021บ้านพักอาศัย House PS, กรุงเทพ
 • 2020-2021โรงพยาบาล Qurve, กรุงเทพ
 • 2020โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี, กาฬสินธุ์
 • 2020บ้านพักอาศัย House BT, ร้อยเอ็ด
 • 2020Art-i-fact
 • 2020การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2020 Jun: House LT, Small Medium House 7, p.98-105
 • 2020การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2020 Jun: House BT, Thailand Architecture in Steel 8, p.152-161
 • 2020การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2020 Jan : House BT, Room Magazine, No.190, p.124-135
 • 2019โรงแรมไพรวัน, ปราจีนบุรี
 • 2019การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2019 Nov : House DN, habitus#45. P.62-67
 • 2019การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2019 Aug : KCC, ELLE Thailand no.298. p.156-161
 • 2019การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2019 Jul : House LT, Baan Lae Suan no.515. p.66-77
 • 2019การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2019 Jul : PRY1, DsignSomething Vol.07. p.6-7
 • 2019การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2019 Jun : PRY1, EVERYTHING ISSUE07. Poster format
 • 2019การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2019 Mar : House PT, Small Medium Houses 6. P.22-31
 • 2019การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2019 Mar : House DN, Small Medium Houses 6. P.264-275
 • 2019การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2019 Feb : House DN, Baan Lae Suan no.510. p.48-58
 • 2018ปฐมบท ทฤษฎีสถาปัตยกรรม
 • 2018การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2018 Oct : House DN, BLS Massclusive.
 • 2018การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2018 Feb : House SJ, BLS Courtyard Homes. p.150-159
 • 2018การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2018 Feb : House KT, Small Medium Houses 5. p.46-55
 • 2017บ้านพักอาศัย House DN, ชลบุรี
 • 2017บ้านพักอาศัย House PT, เชียงใหม่
 • 2017บ้านพักอาศัย House LT, ราชบุรี
 • 2017ปีเตอร์ สมิธสัน บทสนทนากับนักเรียน (แปล)
 • 2017มีส ฟาน เดอ โรห์ บทสนทนา (แปล)
 • 2017การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2017 Apr : Baan Lae Suan no.488. p.104-113
 • 2017การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2017 Jan : Elle Decoration no.215. p.124-133
 • 2016บ้านพักอาศัย House KT, กรุงเทพ
 • 2016บ้านพักอาศัย House NY, กรุงเทพ
 • 2016หลุยส์ คาห์น บทสนทนากับนักเรียน (แปล)
 • 2016อดอล์ฟ โลส บทสนทนากับความว่างเปล่า (แปล)
 • 2015อาคารสำนักงาน บริษัท U-Scape จำกัด, กรุงเทพ
 • 2015อาคารศูนย์การเรียนรู้ เมืองฉะเชิงเทรา Knowledge Center Chachoengsao, ฉะเชิงเทรา
 • 2015เลอ คอร์บูซิเอร์ บทสนทนากับนักเรียน (แปล)
 • 2015ปรากฏกาล ชีวิตของงานสถาปัตยกรรมผ่านกาลเวลา (แปล)
 • 2015การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2015 Aug : Room magazine no.150. p.55-57
 • 2015การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2015 Apr : Home and Location. p.62-81
 • 2015การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2015 Mar : Wallpaper Thai Edition no.115. p.206-208
 • 2015การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2015 Jan : Thailand Architecture in Steel 3. p.56-63
 • 2015การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2015 Jan : ASA The Architecture Journal. p.32-39
 • 2015การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2015 Jan : Small Medium Architecture. p.32-39
 • 2014การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2014 Nov : art4d no,220. p.66-71
 • 2014การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2014 Nov : aday bullentin life no.35
 • 2014การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2014 Nov : Urban Tropical Houses. p.146-159
 • 2014การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2014 Oct : Thai Today. p.100-114
 • 2014การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2014 Apr : Room magazine no.134
 • 2014การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2014 Mar : Baan Lae Suan Bookazine. p.34-46
 • 2014การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2014 Jan : Small Medium Houses 2. p.208-217, p.238-247
 • 2013การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2013 Sep : Elle Decoration no.175, p.80-87
 • 2013การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2013 Aug : aday bullentin no.266
 • 2013การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2013 Mar : Elle Decoration no.169, p.128-133
 • 2013การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2013 Mar : Baan Lae Suan no.439. p.125-134
 • 2013การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2013 Feb : art4d no.200. p.72-78
 • 2013การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2013 Jan : Small Medium Houses. p.72-81
 • 2012บ้านพักอาศัย House OP, กรุงเทพ
 • 2012การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2012 Oct : habitus#21. p.112-121
 • 2012การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2012 Apr : habitus#15. p.175-182
 • 2011บ้านพักอาศัย House MT, กรุงเทพ
 • 2011การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2011 Oct : Baan Lae Suan no.422. p.115-122
 • 2011การเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 2011 Aug : art4d no.184. p.72-78
 • 2010อาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน Dioxin Lab กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ปทุมธานี
 • 2010บ้านพักอาศัย House SJ, กรุงเทพ
 • 2009บ้านพักอาศัย House EW, กรุงเทพ
 • 2009คนและความคิดทางสถาปัตยกรรม
 • 2008อาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองรังสิต, ปทุมธานี
 • 2007บ้านพักอาศัย House AR, กรุงเทพ
 • 2007บ้านพักอาศัย House RW, กรุงเทพ
 • 2006อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • 2006ท่าเรือดับเพลิง เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • 2006บ้านพักอาศัย House AM, กรุงเทพ
 • 2004อาคารสำนักงาน บริษัท United Analyst Engineering จำกัด, กรุงเทพ
 • ผลงานเพื่อสาธารณะชน จากงานวิจัยด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม แบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบและวิธีการก่อสร้าง: ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี
 • ผลงานเพื่อสาธารณะชน จากงานวิจัยด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม แบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบและวิธีการก่อสร้าง: ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก