สมชาย จงแสง

Somchai Jongsaeng

สาขา
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์
เบอร์โทรศัพท์02-279-9285-6, 080-442-5995, 089-772-8991, 087-681-0413 (เลขา)
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: DECA ATERLIER CO., LTD.
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2009ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร ปี 2552 สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ประเภทสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
  • 2005นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาผู้ประกอบวิชาชีพ ประจำปี 2548 จากสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2005Designer of The Year 2005
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2003สร้างงานแบบ “องค์รวม” อันเกิดจากความเป็นหนึ่งเดียวกันของสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก
  • 1997-2003สร้างพื้นที่ของสถาปัตยกรรมภายในให้เกิดลักษณะเฉพาะที่หลากหลาย
  • 1993-1997สร้างงานที่เกิดจากการจัดวางให้สอดประสานกันอย่างต่อเนื่องของสถาปัตยกรรมภายในพื้นที่ต่อพื้นที่