สุรชัย พุฒิกุลางกูร

Surachai Puthikulangkura

สาขา
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์
การศึกษา
 • 2526จบการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 • 2531จบการศึกษา ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2535จบการศึกษา Visual Communication Design จาก Tokyo Designers Gakuin College, ญี่ปุ่น
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2020ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ
 • 2019-2020- รางวัล Gold 2 รางวัล Silver 3 รางวัล Bronze 3 รางวัล จากงานประกวด London International Awards Chinese Creativity - รางวัล Gold 3 รางวัล Silver 3 รางวัล Bronze 4 รางวัล Crystal 1 รางวัล จากงานประกวด AD STARS - รางวัล Gold 5 รางวัล Silver 6 รางวัล Bronze ๗ รางวัล จากงานประกวด New York Festivals Advertising Awards - รางวัล Gold 12 รางวัล Silver 6 รางวัล จากงานประกวด Kam Fan Awards - รางวัล Silver 2 รางวัล Merit 1 รางวัล จากงานประกวด The One Show Greater China Awards - รางวัล Bronze 3 รางวัล จากงานประกวด Cannes Lions International Festival of Creativity
 • 2019ได้รับเลือกเป็น นายกสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก
 • 2019Production House of the Year จากงานประกวดโฆษณา Adman Awards & Symposium
 • 2019- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล Gold 1 รางวัล Bronze 2 รางวัล Crystal 1 รางวัล จากงานประกวด AD STARS - รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 2 รางวัล จากงานประกวด Adman Awards & Symposium - รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด Spikes Asia Awards
 • 2018-2019Regional Production Company of the Year for Asia จากงานประกวดโฆษณา London International Awards
 • 2018-2019- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล จากงานประกวด AD STARS - รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 1 รางวัล จากงานประกวด Clio Awards - รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 1 รางวัล จากงานประกวด ADFEST - รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด Cannes Lions International festival of Creativity - รางวัล Wood Pencil 1 รางวัล จากงานประกวด D&AD Awards
 • 2018-2019- รางวัล Grand Prix 2 รางวัล Gold 3 รางวัล Silver 2 รางวัล จากงานประกวด ADFEST- รางวัล Gold 5 รางวัล Silver 2 รางวัล จากงานประกวด Cannes Lions International Festival of Creativity- รางวัล Gold 4 รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด Clio Awards- รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 4 รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด London International Awards- รางวัล Gold 3 รางวัล จากงานประกวด ADC Annual Awards- รางวัล Gold 2 รางวัล Silver 4 รางวัล จากงานประกวด Spikes Asia Awards- รางวัล Gold 4 รางวัล Silver 7 รางวัล Bronze 2 รางวัล Merit 1 รางวัล จากงานประกวด Kam Fan Awards- รางวัล Gold 1 รางวัล จากงานประกวด Lürzer’s Grand Slam- รางวัล Wood Pencil 1 รางวัล จากงานประกวด D&AD Awards
 • 2018-2019- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล Gold 3 รางวัล Silver 5 รางวัล Bronze 2 รางวัล Merit 3 รางวัล จากงานประกวด Kam Fan Awards - รางวัล Gold 3 รางวัล จากงานประกวด London International Awards Chinese Creativity - รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 1 รางวัล จากงานประกวด ADFEST - รางวัล Gold 2 รางวัล จากงานประกวด The One Show Greater China Awards - รางวัล Gold 1 รางวัล จากงานประกวด Lürzer’s Grand Slam - รางวัล Bronze 2 รางวัล จากงานประกวด Cannes Lions International Festival of Creativity - รางวัล Wood Pencil 1 รางวัล จากงานประกวด D&AD Awards
 • 2018Production House of the Year จากงานประกวดโฆษณา B.A.D Awards
 • 2017-2019- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 3 รางวัล จากงานประกวด Spikes Asia Awards- รางวัล Gold 2 รางวัล Silver 5 รางวัล Bronze 2 รางวัล จากงานประกวด Clio Awards- รางวัล Gold 4 รางวัล Silver 3 รางวัล Bronze 2 รางวัล จากงานประกวด London International Awards- รางวัล Silver 3 รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด Cannes Lions International Festival of Creativity
 • 2017รางวัล Honor Awards สาขา Illustration Design ในงาน Designer of the Year จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • 2016-2017- รางวัล Gold 1 รางวัล จากงานประกวด Cannes Lions International Festival of Creativity- รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 1 รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด London International Awards - รางวัล Gold 1 รางวัล จากงานประกวด AD STARS
 • 2015-2016- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล Gold 2 รางวัล Silver 12 รางวัล จากงานประกวด Clio Awards - รางวัล Gold 3 รางวัล Silver 1 รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด Cannes Lions International Festival of Creativity - รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 2 รางวัล จากงานประกวด The One Show - รางวัล Gold 5 รางวัล Silver 1 รางวัล จากงานประกวด London International Awards - รางวัล Gold 1 รางวัล Bronze 2 รางวัล จากงานประกวด ADC Annual Awards - รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 4 รางวัล จากงานประกวด New York Festivals Advertising Awards - รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 1 รางวัล จากงานประกวด The eurobest Awards - รางวัล Graphite Pencil 1 รางวัล Wood Pencil 6 รางวัล จากงานประกวด D&AD Awards
 • 2015Production Company of the Year จากงานประกวดโฆษณา Clio Awards
 • 2014-2015- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 3 รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด The One Show - รางวัล Gold 2 รางวัล Silver 13 รางวัล จากงานประกวด AWARD Awards - รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 1 รางวัล จากงานประกวด ADFEST - รางวัล Silver 1 รางวัล Bronze 2 รางวัล จากงานประกวด Cannes Lions International Festival of Creativity - รางวัล Graphite Pencil 2 รางวัล Wood Pencil 4 รางวัล จากงานประกวด D&AD Awards
 • 2014รางวัล PM Award จากนายกรัฐมนตรี ลาขา Best Service Enterprise Award จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • 2014รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2014รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 • 2013-2014- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล Gold 4 รางวัล จากงานประกวด ADFEST- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล จากงานประกวด AD STARS- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล Gold 10 รางวัล Silver 3 รางวัล จากงานประกวด B.A.D Awards- รางวัล Gold 2 รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด Cannes Lions International Festival of Creativity- รางวัล Gold 3 รางวัล Silver 1 รางวัล จากงานประกวด Spikes Asia Awards- รางวัล Gold 4 รางวัล จากงานประกวด Adman Awards & Symposium- รางวัล Graphite Pencil 1 รางวัล Wood Pencil 6 รางวัล จากงานประกวด D&AD Awards
 • 2013ได้รับการจัดอันดับจากหนังสือโฆษณาระดับโลก Lurzer's Archive ให้เป็น Illustrator งานโฆษณาอันดับ 1 ของโลก จนถึงปัจจุบัน
 • 2012-2016CGI Artist Company of the Year จากงานประกวดโฆษณา One Eyeland Awards
 • 2012-2013- รางวัล Gold 2 รางวัล Silver 2 รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด Cannes Lions International Festival of Creativity - รางวัล Gold 3 รางวัล Silver 1 รางวัล Bronze 2 รางวัล จากงานประกวด Spikes Asia Awards - รางวัล Gold 2 รางวัล Silver 2 รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด ADFEST - รางวัล Gold 2 รางวัล Silver 4 รางวัล จากงานประกวด AD STARS - รางวัล Silver 4 รางวัล Bronze 4 รางวัล จากงานประกวด AWARD Awards - รางวัล Wood Pencil 1 รางวัล จากงานประกวด D&AD Awards
 • 2011-2012- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล Gold 3 รางวัล Silver 1 รางวัล จากงานประกวด Cannes Lions International Festivas of Creativity- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล Gold 4 รางวัล จากงานประกวด London International Awards- รางวัล Grand Prix 3 รางวัล Gold 2 รางวัล Silver 1 รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด Spikes Asia Awards- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 6 รางวัล จากงานประกวด ADFEST- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล จากงานประกวด The WPPed Cream Awards- รางวัล Grand Prinx 2 รางวัล Gold 3 รางวัล Silver 1 รางวัล จากงานประกวด Longxi Awards- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล Gold 4 รางวัล จากงานประกวด China 4As Awards- รางวัล Gold 2 รางวัล Merit 2 รางวัล จากงานประกวด The One Show- รางวัล Gold 4 รางวัล จากงานประกวด Clio Awards- รางวัล Yellow Pencil 3 รางวัล จากงานประกวด D&AD Awards- รางวัล Gold 1 รางวัล จากงานประกวด ADC Annual Awards- รางวัล Gold 2 รางวัล จากงานประกวด The International ANDY Awards- รางวัล Gold 4 รางวัล Silver 1 รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด AWARD Awards- รางวัล Gold 2 รางวัล จากงานประกวด AD STARS- รางวัล Gold 6 รางวัล จากงานประกวด New York Festivals Advertising Awards- รางวัล Gold 1 รางวัล จากงานประกวด The Intercontinental Advertising Cup
 • 2011-2012- รางวัล Grand Prix 2 รางวัล Gold 1 รางวัล จากงานประกวด Dubai Lynx Awards - รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 2 รางวัล จากงานประกวด Epica Awards - รางวัล Gold 4 รางวัล จากงานประกวด MENA Cristal Awards - รางวัล Silver 2 รางวัล จากงานประกวด The One Show
 • 2011อิลลัสเตรเตอร์คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล Grand Prix จากงานประกวด Cannes Lions สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • 2010-2011- รางวัล Grand Prix 1 รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 4 รางวัล Bronze 2 รางวัล จากงานประกวด ADFEST - รางวัล Grand Prix 1 รางวัล Gold 3 รางวัล Silver 4 รางวัล จากงานประกวด Adman Awards & Symposium - รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 1 รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด London International Awards - รางวัล Gold 1 รางวัล Silver 1 รางวัล จากงานประกวด Spikes Asia Awards - รางวัล Silver 1 รางวัล Bronze 1 รางวัล จากงานประกวด Cannes Lions International Festivas of Creativity - รางวัล Wood Pencil 1 รางวัล จากงานประกวด D&AD Awards
 • 1991รางวัล Sponsor's Prize ในการประกว Nippon Graphic Exhibition 1991 ประเทศญี่ปุ่น
 • 1990รางวัล Grand Prix ในการประกวดผลงานนักศึกษา Tokyo Designers Gakuin College
 • 1987รางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 1 ในการประกวดผลงานศิลปะ ระดับเยาวชนภาคเหนือของศิลปินกลุ่มล้านนา
 • Production Company of the Year จากงานประกวดโฆษณา ADFEST
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2019กรรมการตัดสินงานประกวดโฆษณาเทศกาลโฆษณา และความคิดสร้างสรรค์ Cannes Lions International Festival of Creativity ครั้งที่ ๖๖ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • 2019Head of Judges หมวด Print & Out of Home Craft งานประกวด Adman Awards & Symposium ราชอาณาจักรไทย
 • 2018กรรมการตัดสินงานประกวดโฆษณา LIA Awards สหรัฐอเมริกา
 • 2018กรรมการตัดสินงานประกวดโฆษณา The Creative Circle Awards สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • 2018Head of Judges หมวด Print & Out of Home งานประกวด Adman Awards & Symposium ราชอาณาจักรไทย
 • 2017กรรมการตัดสินงานสุดยอดดิจิทัล 200 Best Digital Artists Worldwide
 • 2016กรรมการตัดสิน CGI International Awards สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน
 • 2011Heaven and Hell โฆษณากระเป๋าเดินทาง Samsonite
 • 2001-2019ผลงานได้รับเลือกเข้าร่วมแสดง งานประกวดโฆษณา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น Cannes Lions International Festival of Creativity, The One Show, Clio Awards, D&AD Awards, London International Awards, ADC Annual Awards, The International ANDY Awards, AWARD Awards, Epica Awards, Spikes Asia Awards, ADFEST, AD STARS, Dubai lynx Awards, New York Festivals Advertising Awards, The WPPed Cream Awards, The eurobest Awards, MENA Cristal Awards, The Intercontinental Advertising Cup, One Eyeland Awards, Cristal Festival, Cresta International Awards, Shark Awards Kindle International Festival of Creativity London International Awards Chinese Creativity, The One Show Greater China Awards, Long Xi Awards, China 4As Awards, Kam Fan Awards, The Creative Circle Awards, Citra Pariwara Awards, Kancil Awards, Lürzer’s Grand Slam, Adman Awards & Symposium, B.A.D Awards
 • 2001-2011กรรมการตัดสิน B.A.D Awards ราชอาณาจักรไทย
 • 1991Still Life No.3/1990
 • 1990Still Life No.1/1990
 • 1987สงครามและสันติภาพ
 • กรรมการตัดสินงานโฆษณา Spikes Asia Awards สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • กรรมการตัดสินงานประกวดโฆษณา ADFEST ราชอาณาจักรไทย
 • ผลงาน 3M Cushion Wrap ผลิตภัณฑ์ 3M Cushion Wrap เอเจนซี่ Creative Juice\Bangkok
 • ผลงาน Heaven and Hell ผลิตภัณฑ์ Samsonite เอเจนซี่ JWT Shanghai
 • ผลงาน Batelco Directory ผลิตภัณฑ์ Batelco เอเจนซี่ FP7/BAH, Bahrain
 • ผลงาน Civilization ผลิตภัณฑ์ Maxam Toiletries เอเจนซี่ JWT Shanghai
 • ผลงาน Clingy Animals ผลิตภัณฑ์ Sunlight / Dishwasher Detergents เอเจนซี่ Lowe Bangkok, ราชอาณาจักรไทย
 • ผลงาน STOP ONE. STOP THEM ALL. ผลิตภัณฑ์ WWF เอเจนซี่ Leo Burnett Sydney
 • ผลงาน It Happens Here ผลิตภัณฑ์ 28 Too Many : FGM เอเจนซี่ Ogilvy & Mather London
 • ผลงาน Eyeball ผลิตภัณฑ์ Xalatan เอเจนซี่ : McCann Health, Hong Kong & Shanghai
 • ผลงาน Build The Future ผลิตภัณฑ์ Lego เอเจนซี่ Ogilvy Group Thailand
 • ผลงาน Chop-Chop 2.0 Campaign ผลิตภัณฑ์ Ammeloo Chef’s Edition Knife Series เอเจนซี่ Amber China Shanghai
 • ผลงาน Hot & Spicy ผลิตภัณฑ์ KFC Birdland (Hong Kong) Ltd. เอเจนซี่ Ogilvy Hong Kong
 • ผลงาน Block Out The Chaos 2 ผลิตภัณฑ์ JBL เอเจนซี่ Cheil Worldwide Hong Kong
 • ผลงาน The Truth Behind The Wall ผลิตภัณฑ์ Freeland เอเจนซี่ Ogilvy Group Thailand
 • ผลงาน A Sweet Escape ผลิตภัณฑ์ Chupa Chups เอเจนซี่ Cheil Worldwide Hong Kong