สุวรรณ คงขุนเทียน

Suwan Kongkhunthian

สาขา
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์
ที่อยู่ปัจจุบัน
53/31 ซ.ศุกราช 1 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์02-6798631-2,081-814-7048
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2008ได้รับรางวัล Good Governance Award 2551
 • 2008ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2551
 • 2008ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
 • 2005ได้รับรางวัล Outstanding new modern furniture
 • 2005ได้รับรางวัล Designer of the year
 • 2004ได้รับรางวัล Thailand Designer of the Year 2547
 • 2004ได้รับรางวัล Design for Asia award winner 2547
 • 2004ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award Thailand
 • 2003-2005ได้รับรางวัล G-Mark Award
 • 2003-2004ได้รับรางวัล Design Excellence
 • 2003ได้รับรางวัล All Great Design
ผลงานที่ผ่านมา
 • เฟอร์นิเจอร์ทำจากผักตบชวา
 • เฟอร์นิเจอร์ทำจากย่านลิเภา
 • เฟอร์นิเจอร์ทำจากกระดาษใบสับปะรด
 • เฟอร์นิเจอร์ทำจากเส้นใยสังเคราะห์