จารุนันท์ พันธชาติ

Jarunun Phantachat

สาขา
ศิลปะการแสดง
การศึกษา
 • 2541ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2018ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการแสดงแบบอองซอมเบิล รางวัลชนะเลิศด้านการกำกับศิลป์
 • 2018ได้รับรางวัลชนะเลิศในฐานะผลงานการแสดงแบบใช้การเคลื่อนไหวเป็นหลักจาก IACT
 • 2016ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
 • 2015ได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากสมาคมนักวิจารณ์ละครนานาชาติ (Thai Section of the International Association of Theatre Critics หรือ IATC – Thailand)
 • 2014ได้รับรางวัลศิลปาธรที่ทรงเกียรติสำหรับด้านการแสดงละครเวทีจากกระทรวงศิลปะร่วมสมัยและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • ติด 1 ใน 10 อันดับแรกของผลงานละครแห่งทศวรรษ
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2018-2019ร่วมแสดงในงาน ปรารถนา: ภาพเหมือนการเข้าสิง (Pratthana: A Portait of Possession) โดย Toshiki Okada
 • 2018กำกับ A Midsummer Night’s Dream
 • 2017เขียนบท Demographic Survey
 • 2017เขียนบท Abstract of Dream
 • 2016Fundamental
 • 2016Something Missing
 • 2016ร่วมแสดงในภาพยนตร์ All I See Is You
 • 2015The Test of Endurance
 • 2013Survival Games
 • 2013ร่วมแสดงในภาพยนตร์ The Rocket
 • 2012กำกับ Lear and His 3 Daughters
 • สันดานกา
 • เขียนบท The Other Land
 • กำกับ Ceci N’Est Pas la Politique
 • ร่วมแสดงในภาพยนตร์ Ferris Wheel