อรรฆย์ ฟองสมุทร

Ark Fongsamut

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • 2529-2532ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2525-2528ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2542-2543Master of Arts (Fine Art Administration and Curatorship), Goldsmiths College, University of London, UK
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2018ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธรกิตติคุณ สาขาทัศนศิลป์ (ภัณฑารักษ์)
 • 2015รางวัลบุคลากรดีเด่นสาขาศิลปวัฒนธรรม โดยสมาคมมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งประเทศไทย
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2019คัดสรรนิทรรศการ GAP: A Distinct To Reality โดยศิลปิน มิติเรืองกฤตยา ปิยทัต เหมทัต สุรัตน์ เศษแสง และ นัท บวรพัฒนนท์ ณ DECK สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • 2018คัดสรรนิทรรศการ Superbarbara: First and Foremost โดยศิลปินบุญศรี ตั้งตรงสิน ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2018คัดสรรนิทรรศการ The Re-Construction โดยศิลปินริชาร์ด สเตรทแมทเท่อร์-ธราน ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2017คัดสรรนิทรรศการ Emotion As Reason โดยศิลปินจรัสพร ชุมศรี ณ หอศิลปะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2017คัดสรรนิทรรศการ Grey Area โดยศิลปินอังกี้ ปูร์บันโดโน ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2016คัดสรรนิทรรศการ As They Grow Older And Wiser โดยศิลปิน อัง ซ่งเหนียน ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2016คัดสรรนิทรรศการ Allergic Realities โดยศิลปินโฆษิต จันทรทิพย์ ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2016คัดสรรเหลือคณา IMMEASUREABLE โดยชลาลักษณ์ เรือนชุ่มเชย, ลิน โลว์, เอ็ม. เอ็ม. ยู, เมย์โกะ นาย, โสภาล เนียก, และอรอรทัย ศรีมิตร ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2015คัดสรรนิทรรศการ PAUSE โดยศิลปินจากประเทศในภูมิภาค ASEAN ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
 • 2014คัดสรรนิทรรศการ บันทึกช่วยจำ (MEMORANDUM) โดย ชลาลักษณ์ เรือนชุ่มเชย, เคนทาโร ฮิโรกิ, ดุษฎี ฮันตระกูล, และ นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2014คัดสรรนิทรรศการ On The Edge โดย มิติ เรืองกฤติยา ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2014คัดสรรนิทรรศการ Operation Bangkok โดยโรสลีชาม อิสมาล อะคา อิเซ ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2013คัดสรรนิทรรศการ ฝันไม่หวาน Sweet Nightmare โดยอริญชย์ รุ่งแจ้ง, ดุษฎี ฮันตระกูล, ใจทิพย์ ใจดี, กรกฤช เจียรพินิจนันท์, สันติ ลอรัชวี, และธนรัช สิริพิเดช ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2013ร่วมคัดสรรในเทศกาล Singapore Biennale 2013 ณ ประเทศสิงคโปร์
 • 2012คัดสรรนิทรรศการ จนด้วยเกล้า Nuova Arte Povera โดยกฤช งามสม, เคนทาโร ฮิโรกิ, ดุษฎี ฮันตระกูล, เล็ก เกียรติศิริขจร, บุญศรี ตั้งตรงสิน, ประทีป สุธาทองไทย และพิสิษฎ์กุล ควรแถลง ณ OSAGE ฮ่องกง และหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2012คัดสรรนิทรรศการ สัตย์สงวน โดย โรเบิร์ต จ้าว เหรินหุ้ย ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2011คัดสรรนิทรรศการ พรมแดนมหัศจรรย์ โดยเกศสุดา ลูกทอง, เล็ก เกียรติศิริขจร, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, นที อุตฤทธิ์, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, มานิต ศรีวานิชภูมิ, ประทีบ สุธาทองไทย, วัสนต์ สิทธิเขตต์ และอริญชย์ รุ่งแจ้ง
 • 2011คัดสรรนิทรรศการ เรื่องจริงไม่อิงนิยาย (This is not a fairytale) โดย กมล เผ่าสวัสดิ์, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, โนน่า การ์เซีย, มานิต ศรีวานิชภูมิ, มนตรี เติมสมบัติ, ปรัชญา พิณทอง, พิสิษฎ์กุล ควรแถลง, ฟิลิปป์ ลาเลอ และ อริชญ์ รุ่งแจ้ง
 • 2011คัดสรรนิทรรศการ Vivo Fragmenta โดยศิลปินแกรี่ พาสตราน่า ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2011คัดสรรนิทรรศการ The News of the Days, the Problem of the Hours โดยศิลปิน ปรัชญา พิณทอง ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2010ร่วมคัดสรรในเทศกาล International Singapore Photography Festival ครั้งที่ 2 ณ ประเทศสิงคโปร์
 • 2010คัดสรรนิทรรศการ ท้าและทาย: ปรากฏการณ์มานิต ศรีวานิชภูมิ โดยศิลปินมานิต ศรีวานิชภูมิ ณ Singapore Art Museum ประเทศสิงค์โปร์ (ส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพถ่ายนานาชาติสิงคโปร์ ครั้งที่ 2) และหอศิลป์ g23, กรุงเทพฯ
 • 2010คัดสรรโครงการศิลปกรรม Brand New 2010 ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ และนำทองแกลเลอรี่
 • 2010คัดสรรนิทรรศการ หลงหูหลงตา โดยศิลปิน ร.ต.อ. สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
 • 2008ร่วมคัดสรรในเทศกาล International Singapore Photography Festival ครั้งที่ 1 ณ ประเทศสิงคโปร์
 • 2008คัดสรรนิทรรศการ Morning Glory โดยศิลปิน เอนดี้ ฮุปเปอร์ริช, ลอเรน่า เฮอเรร่า ราชิด มาร์ติน วาโฮล และไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2008คัดสรรนิทรรศการ Basic & Instinct : Drawing Exhibition โดย ซิลเวน แซลลี่, ซาบีเน่ ไวซ์, พิชยะ คุณวัฒน์, สมยศ หาญอนันทสุข, สุรินทร์ ยิ่งยง, และ แอนโตเนลโล บูลกินี่ ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2008คัดสรรนิทรรศการ This is not a fairytale (เรื่องจริงไม่อิงนิยาย): Whispered messages from Southeast Asia โดยหยาง โว, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, ปรัชญา พิณทอง, และริงโก บูโนอาน ส่วนหนึ่งของเทศกาล Sea Art Festival - Busan Biennale 2008 เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
 • 2008คัดสรรนิทรรศการ This is not a fairytale (เรื่องจริงไม่อิงนิยาย)โดยกมล เผ่าสวัสดิ์, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, นที อุตฤทธิ์, นาวิน ลาวัลย์ชัยกุบ, มนตรี เติมสมบัติ, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, และอริญชย์ รุ่งแจ้ง ณ Soka Contemporary Space, ไทเป ประเทศไต้หวัน
 • 2007คัดสรรนิทรรศการ เขยิบ โดย หลัว หย่งจิ้นและ หวง หยวนชิง ณ หอศิลปมหาวิทยาลัย
 • 2007คัดสรรนิทรรศการ ไม่พบพานไม่คลาดคลา โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง ณ หอศิลปมหาวิทยาลัย
 • 2007คัดสรรนิทรรศการ จริงแท้แน่หรือ โดย คริสทีน ลาเก้ท์ ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2007คัดสรรนิทรรศการ ร่อ ...แร่ โดย พิชยะ คุณวัฒน์ ณ 100 ต้นสนแกลเลอรี่
 • 2006คัดสรรนิทรรศการ Marayat & John Lee โดย ปาสกาล มงเตยล์ ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ส่วนหนึ่งของเทศกาลเดือนแห่งการถ่ายภาพกรุงเทพฯ 3)
 • 2006คัดสรรนิทรรศการ เทศกาลเดือนแห่งการถ่ายภาพกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3 ในความร่วมมือ และสนับสนุนของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ, FNAC ประเทศฝรั่งเศส และหอศิลป์ 11 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร
 • 2005คัดสรรนิทรรศการ สวยพริ้วนิ้วสีน้ำตาล โดย ฟิลิปป์ ลาเลอ ณ หอศิลปะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
 • 2004คัดสรรนิทรรศการในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินไทย - ฟิลิปปินส์ (นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ และอริญชย์ รุ่งแจ้ง) ณ Big-Sky-Mind, กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 • 2004คัดสรรนิทรรศการ เทศกาลเดือนแห่งการถ่ายภาพกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 ในความร่วมมือ และสนับสนุนของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ, FNAC ประเทศฝรั่งเศส และหอศิลป์ 10 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร
 • 2003ร่วมคัดสรรโครงการศิลปกรรม BRAND NEW 2003 โครงการความร่วมมือระหว่างหอศิลป์ไซแอมอาร์ตสเปสและหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2002คัดสรรนิทรรศการ PRESENT PERFECT ร่วมกับศิลปิน 17 คนและนักเขียน 5 คน ณ หอศิลป พีระศรี
 • 2002ร่วมคัดสรรนิทรรศการ โลกใบเล็ก (Small World) ร่วมกับ ปัญญา วิจินธนสาร และวิโชค มุกดามณี ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ
 • 2002คัดสรรนิทรรศการ ความคิดอิสระ ร่วมกับนักศึกษาจิตรกรรม 16 คน ณ พื้นที่เวบไซต์ของมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9
 • 2001ภัณฑารักษ์รับเชิญนิทรรศการ สายสัมพันธ์ (BOND) ร่วมกับ 10 ศิลปินกลุ่มไวท์ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2001คัดสรรโครงการศิลปะชุมชน เสียงสะท้อน: 476 กิโลเมตร ร่วมกับ 5 ศิลปิน ณ สถานีตำรวจชุมชนโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 • 2001ภัณฑารักษ์รับเชิญนิทรรศการ ROOT ร่วมกับ 8 ศิลปิน ณ OPEN Arts Space กรุงเทพฯ
 • 2000ร่วมคัดสรรนิทรรศการ Brainstorm (A4 size) ณ Curating Space, Goldsmiths College โดยร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทจาก 6 สถาบันศิลปะในกรุงลอนดอน