ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล

Chatpong Chuenrudeemol

สาขา
สถาปัตยกรรม
การศึกษา
 • 2537Bachelors of Arts in Architecture University of California, Berkeley, College of Environmental Design, California, USA
 • 2543Masters of Architecture, Harvard University Graduate School of Design, Massachusette, USA
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2020รางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563
 • 2019Finalist for “Best Places for Residential Living Design Anthology Awards 2019”
 • 2017“Gold Medal of Thailand’s Emerging Architecture Award 2017” โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ
 • 2014“2014 Best Architectural Designs in Thailand” by World Architecture Magazine, China
 • 2014“Thailand’s Emerging Architects 2014” โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2009House and Garden Magazine House of the Year 2009 โดยนิตยสาร House & Garden ราชอาณาจักรไทย
 • 1998Studio Core Prize Finalist for best performance in Architecture Core Studio Program 1998 Graduate School of Design, Harvard University, USA
 • 1994Peerless Prize Best Undergraduate or Graduate Architectural Project College of Environmental Design, UC Berkeley, USA
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020บ้าน Uberoi, Palm Island, Dubai
 • 2020บ้านสุรินทร์ สุรินทร์
 • 2019โรงแรมลาบาริส เขาใหญ่ นครราชสีมา
 • 2019ศาลาอารียา บ้านและโรงเรียนโยคะ กรุงเทพฯ
 • 2019โรงแรมสามเสน สตรีท กรุงเทพฯ
 • 2016โรงเรียนธารทองวิทยา เชียงราย (รับทุนและแนวคิดการออกแบบจากโครงการห้องเรียนพอดีพอดี โดยกลุ่ม Design For Disaster)
 • 2015โรงแรมนันดา เฮอริเทจ กรุงเทพฯ (ออกแบบร่วมกับคุณวรุตม์ สมะลาภา จาก b/A/R)
 • 2014บ้าน R44 House กรุงเทพฯ
 • 2014ร้านอาหาร The Girl And the Pig Bistro สาขา Central Embassy กรุงเทพฯ
 • 2013โชว์รูมเคนคูนคอนเซป กรุงเทพฯ
 • 2009โชว์รูม Kitchentte Furniture กรุงเทพฯ (ออกแบบร่วมกับคุณวรุตม์ สมะลาภา จาก b/A/R)
 • 2008บ้านคุณอาร์ตพิงค์ กรุงเทพฯ (ออกแบบร่วมกับคุณวรุตม์ สมะลาภา จาก b/A/R)
 • 2008บ้านพัฒนะเมลือง กรุงเทพฯ (ออกแบบร่วมกับคุณวรุตม์ สมะลาภา จาก b/A/R)
 • 2007บ้านชวาลา กรุงเทพฯ (ออกแบบร่วมกับคุณวรุตม์ สมะลาภา จาก b/A/R)
 • 2007โรงเรียนอนุบาลระยอง (ออกแบบร่วมกับคุณวรุตม์ สมะลาภา จาก b/A/R)
 • 2006บ้านบุรินทร์ บุญวิสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ออกแบบร่วมกับคุณวรุตม์ สมะลาภา จาก b/A/R)
 • บ้านเอกมัย
 • SalaAreeya Residence / Yoga School by Anthology Magazine, Hong Kong