อารยา ราษฎร์จำเริญสุข

Araya Rasdjarmrearnsook

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • 2524B.F.A. in Graphic Art, Silpakorn University, Thailand
 • 2529M.F.A. in Graphic Art, Silpakorn University, Thailand
 • 2533Diplom Fuer Bildende Kuenste, Hochschule Fuer Bildende Kuenste Braunschweig, Germany (DAAD Scholar)
 • 2537Meisterschuelerin, Hochschule Fuer Bildende Kuenste Braunschweig, Germany (Konrad Adenauer Stiftung Scholar)
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2008รางวัลศิลปินศิลปาธร ปี ๒๕๕๑ สาขาทัศนศิลป์
 • 1990รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัย
 • 1987เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33
 • 1985เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31
 • 1984เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
 • 1982เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
 • 1981เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27
 • 1980เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26
ผลงานที่ผ่านมา
  -