เอกรัตน์ วงษ์จริต

Eggarat Wongcharit

สาขา
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์
การศึกษา
  -
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2009ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขา การออกแบบเชิงสร้างสรรค์
 • 2008Furniture Design Award 2551 for “Bouncy Tangy” chair
 • 2008Singapore furniture industries council
 • 2008Prime Minister’s Demark Award 2551 for “Sputnik” chair กรมการส่งออก
 • 2007“Best of the best designer award” Designer of the Year 2550 for Nirvana d’Oro chair กรมการส่งออก
 • 2007Designer of the year 2550 for “Fiori” table คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2007“Honor Award” for life9time design career achievement” คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2007TIFF Award 2550 (Outstanding Dining Room Furniture) for Gatsby chair กรมการส่งออก
 • 2007Prime Minister’s Award for Craft Factor Company Limited, สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2006TIFF Award 2549 (Outstanding Living Room Furniture) for Nirvana d’Oro chair กรมการส่งออก
 • 2006TIFF Award 2549 (Outstanding Living Room Furniture) for Kimono chair กรมการส่งออก
 • 2006Wall paper Magazine First Class Design Award 2549 (Best Furniture) นิตยสารวอลล์เปเปอร์
 • 2005Designer of the year Award 2548 for “Sputnik” Chair คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2005Elle Decoration Magazine 2548 (Best Furniture) นิตยการแอล เดคอร์เรชั่น
ผลงานที่ผ่านมา
  -