คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ศิลปินศิลปาธร

รางวัล “ศิลปาธร” เป็นรางวัลที่อยู่ภายใต้โครงการคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ในความรับผิดชอบของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องศิลปินที่ทุ่มเทจิตใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ให้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

H.R.H. Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย

หมวดหมู่ศิลปินศิลปาธร