คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

แม้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว

ข้อควรระวังที่ต้องแจ้งบุคลากรก่อนฉีดวัคซีน Covid-19

ขอส่งต่อกำลังใจ

หากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะกลับมาทำงานได้อีกเมื่อไร?

เข้าห้องน้ำสาธารณะอย่างไร? ลดเสี่ยง COVID-19

ใช้ลิฟท์อย่างไร? ปลอดภัยไร้ COVID-19

ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น

ออกกำลังกายอยู่บ้าน

หลีกเลี่ยงการจับมือหรือสัมผัสร่างกาย

แนวทางการใช้รถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย

ดูแลตัวเองในบ้าน ต้านโควิด-19

ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง วางของไว้หน้าบ้าน

อยู่บ้านปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงอายุ

9 อาการ Long COVID

Save ตัวเองยังไง?

การป้องกัน โควิด-19 ที่โรงเรียน

สู้ไปด้วยกัน

ฉลองเทศกาลตรุษจีน

7 อาการสังเกต

การจัดการขยะติดเชื้อช่วงแยกกักตัวที่บ้าน

ซื้อปุ๊บ กลับปุ๊บ ไม่รับเชื้อ

รับผิดชอบต่อสังคม

SOCIAL DISTANCING

ถ้าไม่มีแอลกอฮอลล์จะใช้อะไรฆ่าเชื้อโควิด-19 บนพื้นผิวแทนได้บ้าง?

ฉีดวัคซีนเข็ม 3

6 ข้อปฏิบัติทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

รู้จักลองโควิด “Long COVID”

หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ป้องกันโควิดง่ายๆ ด้วยตัวเรา

เว้นระยะห่างบุคคล

อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ

รับผิดชอบต่อสังคม

ทำบุญตักบาตร

ทำงานที่บ้าน

ทำบุญปีใหม่ปลอด Covid-19

ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

ปีใหม่ ห่างไกล ไม่ห่างกัน

สถานที่เสี่ยงติดโควิด

คัดกรองวัดอุณหภูมิ

Merry Christmas

ทาน ผัก ผลไม้ และ อาหารที่มีประโยชน์

รักกันจริง ต้องห่างกัน 2 เมตร

เชื้อโควิด-19 ถูกกำจัดได้ด้วยการซักผ้าจริงหรือไม่?

ก่อนเข้าบ้านปฏิบัติอย่างไร ให้ห่างไกล COVID-19

ขอส่งต่อกำลังใจ

อยู่บ้านออกกำลังกาย

ฉีดวัคซีนให้ครบ สยบโควิด-19

จุดไหนบ้างบนมือที่มักล้างไม่สะอาด

ล้างมือถูสบู่ 20 วินาที

แยกกันกิน ดีกว่ารวมกันป่วย

ระวัง! ใส่หน้ากากอนามัยซ้ำ

หมั่นล้างมือ

การล้างมือ

ใส่หน้ากากอนามัย ปกป้องโลก ปกป้องเรา

ห่างกันไว้ ปลอดภัยกว่า

เที่ยวที่ไหนก็มั่นใจ

วัดอุณหภูมิร่างกาย

ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วติดเชื้อโควิด

เปิดเทอมปลอดภัย ใส่หน้ากากอนามัย

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

ห้างจะปลอดเชื้อโควิด-19 ถ้าเราใส่ใจในการป้องกันดูแลตัวเอง

ออกกำลังกายปลอดภัย

อย่าใช้มือขยี้ตา จมูก ปาก

พฤติกรรมเสี่ยงแพร่/รับเชื้อ

รักษาระยะห่างในที่ทำงาน

ช้อปปิ้งปลอดภัย

ถึงบ้านปลอดภัย

สวมหน้ากากเพื่อลดความเสี่ยง ล้างมือ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

สิ่งที่ปฏิบัติขณะเดินทาง

ถ้าป้องกันตัวเองอย่างดีจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไหม

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

ใช้หน้ากากอย่างไรให้ปลอดภัยโควิด – 19

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19

ทำไมตรวจโควิด – 19 หลายครั้งกว่าจะเจอ

มือของคุณอาจเป็นตัวการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 19!

ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง

วิถีชิวิตใหม่ห่างไกลโควิด-19

5 มาตรการหลัก

เดินสวนสาธารณะปลอดภัย ใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง

ใส่หน้ากากอย่างไร ปลอดภัย มั่นใจ

หากไปในที่เสี่ยง หรือสถานที่แออัด กลับถึงที่พักให้อาบน้ำทันที

6 วิธีป้องกันตัวเองจาก COVID-19

เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

เว้นระยะห่างในสถานที่ทำงาน

แพทย์แนะ ใส่แมสก์ 2 ชั้น ป้องกันโควิดได้ถึง 96%

ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

มือของคุณอาจเป็นตัวการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

กักตัวอย่างไร…ให้ถูกวิธี

ทาน ผัก ผลไม้ และ อาหารที่มีประโยชน์

สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง

หมั่นล้างมือทุกครั้ง เมื่อหยิบจับสิ่งของ

ไปตลาดปลอดภัย ป้องกันการติดโควิด-19

หน้ากาก 1 ชั้น หรือ หน้ากาก 2 ชั้น

เทคนิคป้องกันโควิดในที่ทำงาน

ในห้างสรรพสินค้า คุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง?

ฉีดวัคซีน Covid-19 ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน

สู้ไปด้วยกัน

ป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19

หลีกเลี่ยงการจับมือ หรือสัมผัสร่างกาย

ฉีดวัคซีนให้ครบ กลบโควิดรุนแรง

แนวทางการใช้รถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย

โควิดลงปอด อาการเป็นอย่างไร?

ก่อนเข้าบ้านปฏิบัติอย่างไร ให้ห่างไกล Covid-19

ขอส่งต่อกำลังใจให้ทุกอาชีพ

วิธีเตียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

ไอเท็มต้องมี เมื่อต้องออกจากบ้าน

สวมหน้ากาก 2 ชั้น เพิ่มการป้องกันโควิด -19

ลดการจับเสาและราวตามรถขนส่งสาธารณะ

สิ่งจำเป็นต้องมี เมื่อกักตัวอยู่บ้าน

ใส่หน้ากากอนามัย ปกป้องเรา ปกป้องโลก

ถาม ตอบ

จับตรงนี้

หมั่น ล้างมือ ถูสบู่ ให้สะอาดอยู่เสมอ

หลายรายติดเชื้อโควิด-19

สู้ไปด้วยกัน

ถาม ตอบ

แยกกักตัวที่บ้าน ต้องมีอะไรบ้าง?

จ่ายโอนผ่านมือถือ เลี่ยงจับเงินสด ลดการติดเชื้อ

ถาม ตอบ

ดูแลเด็กอย่างไรให้ห่างไกลโควิด

แบ่งปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

ถาม ตอบ

Work from home

ทำให้เป็นประจำ ทำให้เป็นนิสัย

ทำไม?ต้องฉีดวัคซีน COVID-19

หมั่นล้างมือด้วยสบู่

รับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจป้องกัน Covid-19

หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

สั่งอาหารมากินที่บ้านควรทำอย่างไร

เชื้อโควิด-19 ถูกกำจัดด้วยการซักผ้าหรือไม่?

ห่างกันสักพักไม่ใช่ไม่รัก

ถ้าฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อโควิดจะเป็นอย่างไร?

ออกกำลังกายอยู่บ้าน สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง

Work at Home

อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อตัวเราและทุกคน

คนสูบบุหรี่เสี่ยงติดโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไปจริงหรือไม่?

ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดเชื่อ Covid-19

การปฏิบัติตนเมื่อออกจากโรงพยาบาล ไปพักฟื้นที่บ้าน

ขอส่งต่อกำลังใจให้คนไทยทุกอาชีพผ่านพ้นวิกฤต Covid-19

งานก็ต้องทำ โควิด19ก็ต้องป้องกัน

ฟ้าทะลายโจร

คำถามน่ารู้เกี่ยวกับ COVID-19

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง วางของไว้หน้าบ้าน ปลอดภัยทั้งคนรับ – คนส่ง

คนติดโควิดแล้ว จำเป็นต้องฉีดวัคซีนหรือไม่?

ถ้าป้องกันตัวเองอย่างดี จำเป็นต้องฉีควัคซีนไหม

Wash your Hands

ดึงหน้ากากไว้ใต้คาง เสี่ยงได้รับเชื้อโรค

ฉีดวัคซีนร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

วิธีป้องกันโควิด-19

อุณหภูมิกับความทนของไวรัส

ฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว ก็ยังต้องล้างมือบ่อย ๆ

สั่งอาหารทานที่บ้าน ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนโควิด

ทำไมวัคซีนโควิด-19 ถึงเป็นวัคซีนที่ทุกคนควรต้องฉีด

ฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน Covid-19

ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ก็ยังต้องใส่หน้ากากป้องกัน

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

การ์ดไม่ตก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

จัดพื้นที่ให้ผู้ส่งพัสดุ / อาหาร เพื่อลดการสัมผัส ลดเสี่ยงโควิด-19

ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีน ควรทำตัวอย่างไร?

สวมหน้ากากผิดวิธี ไม่ป้องกันไวรัสโควิด-19

รับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจในการป้องกัน

เพื่อประสิทธิภาพที่ดี โปรดเตรียมตัวให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีน

ล้างมือให้เป็นนิสัย

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด19

เตรียมตัวก่อนฉีด

ช่วยกันดูแลตัวเอง รับผิดชอบต่อสังคม

รักษาระยะห่าง ขณะออกไปที่สาธารณะ

คนดื่ม ชา กาแฟ เป็นประจำ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด ไม่จำเป็นต้องงด

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด19

ข้อควรปฏิบัติ

ฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัส Covid-19

สวนหน้ากากถูกวิธี

รักษาระยะห่างในสถานที่ทำงาน

ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ฝ่าฟันไวรัสร้าย Covid-19

ถึงเวลาฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

ประโยชน์จากการได้รับการฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ช่วยเรา ช่วยโลก

เตรียมตัวก่อนและหลัง เพื่อฉีดวัคซีนโควิด

ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน Covid-19

เชื้อไวรัส รวมถึงไวรัส COVID-19

วิธีการรับมือกับความเครียดจากวิกฤติ COVID-19

16 ข้อเท็จจริงฯ

ตั้งการ์ดสูงกันนะ

นั่งทานอาหารโต๊ะละคน ลดเสี่ยงโควิด-19

7 ข้อเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

วิธีป้องกันตัวเอง จากเชื้อไวรัส Covid-19

ฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกัน และลดการระบาดโควิด 19

ยิ่งได้รับวัคซีนเร็วเท่าไหร่ ยิ่งดีกับตัวคุณเร็วเท่านั้น

10 จุดสะสมเชื้อไวรัส

ทำไม? ต้องฉีดวัคซีน

TIME TO GET VACCINATED

ฉีดวัคซีน Covid-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไร

การเตรียมตัวฉีดวัคซีน Covid-19

สร้างเกราะป้องกันไวรัสร้ายด้วยการฉีดวัคซีน

วันวิสาขบูชา เวียนเทียนออนไลน์

หมอทำงานหนักเพื่อคุณ

วัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกาย

อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เราคนไทยทุกคน ขอร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ทุกท่าน

กรมควบคุมโรค

ขอบคุณ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

พฤติกรรมเสี่ยง!!!แพร่-เชื้อโควิด-19

วิธีป้องกันตัวเองจาก Covid-19

ขอขอบคุณและส่งกำลังใจ

ขอบคุณที่เหนื่อยเพื่อพวกเรา

วิธีการรักษาและป้องกันโควิด-19

หมอต่อสู่เพื่อเรา เราต่อสู้เพื่อหมอ

ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง

โควิด-19 มุ่งทำลายปอด

วิธีเอาตัวรอด ป้องกันโควิด-19

ใช้รถทัวร์-รถตู้อย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด

ทำอย่างไร? เมื่อทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อเราทุกคน

ออกกำลังกายอยู่บ้าน

สวมใช้ เช็คอินไทนชนะ และเชื่อหมอ

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

 ขอส่งกำลังใจ

SOCIAL DISTANCING

ทุกทริปจะปลอดภัย ใส่หน้ากากอนามัย ปกป้องเชื้อร้ายโควิด19

วิธีป้องกันโควิด-19

รวมกันติดหมู่ แยกกันอยู่เรารอด

เชื้อไวรัสอยู่ได้นานแค่ไหน?

ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ

ประโยชน์ดีดีของหน้ากากอนามัย

ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

สงกรานต์ปลอดภัย ใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง

สงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ 2564

สิริมงคลรับปีใหม่ไทย

สุขสงกรานต์ ปลอดภัยไกลโควิด-19

อย่าหยุด 5 มาตราการหลักป้องกันโควิด-19

ร่วมมือและช่วยกันดูแลตัวเองและสังคมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ท่องให้ขึ้นใจ รับมือโควิด-19

ล้างมือ 20 วินาที สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

เราจะข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

WASH YOUR HANDS

ห่างไกลเชื้อโรคได้ง่ายๆแค่เพียงล้างมือ

Wash your Hands

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก เราทุกคนต้องช่วยกัน

ล้างมือให้สะอาด อย่างน้อย 20 วินาที

NEW NORMAL วิถีชีวิตใหม่

อยู่บ้านออกกำลังกาย จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

การป้องกัน COVID-19

เสพงานศิลป์ปลอดภัย ใส่หน้ากากอนามัย ห่างไกลโควิด

Social Distancing

สวัสดีวันพฤหัสบดี ดูแลตัวเองให้ห่างไกลโควิด

สวัสดีวันอาทิตย์ การป้องกันทั่วไป

วันมาฆบูชา

สวัสดีวันศุกร์ วันมาฆบูชา

ล้างมือทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังทำบุญใส่บาตร

ไปวัดปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิดไปด้วยกัน

New normal การป้องกันทั่วไป

เพียงใส่หน้ากากอนามัย โลกจะปลอดภัยจากเชื้อร้าย Covid-19

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

สวมหน้ากากอนามัย

Stay at Home

เว้นระยะห่าง 2 ขั้นบันได เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยขณะ ขึ้น-ลง บันไดเลื่อน

ห่างกันสักพัก แต่ยังรักกันตลอด

“โรคอ้วน” จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ง่ายที่สุด

ตู้ปันสุข สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ

WASH YOUR HAND

วิถีทำงานแบบใหม่ ใส่หน้ากากอนามัย ใส่ใจในการป้องกัน

รวมกันเราติด ห่างกันเรารอด

ลุกออกกำลังกาย ต้านภัยร้ายสู้โควิด

ไอ จาม ต้องปิดปาก อย่าไปอยู่ที่มีคนมาก เพราะเราห่วงใย

ห่างกันสักพัก แต่ถ้าคิดถึงนักให้ไลน์มา

โควิด-19 ทำลายปอด แต่ล้างมือตลอดทำลายโควิด

กักตัว ไม่กักใจ

หลีกเลี่ยงอยู่ที่แออัดเพื่อลดโอกาสรับและแพร่กระจายเชื้อโรค

เปิดเรียนแล้ว อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยกันนะครับ

Happy Chinese New Year สุขกาย สุขใจ ห่างไกล Covid-19

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้

สุขสันต์วันตรุษจีน

ซื้อของปลอดภัย อย่าลืมใส่ใจในการป้องกัน Covid-19

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

จำให้แม่น 4 วิธี หนีห่าง Covid-19

ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ขณะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

STAY HOME อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

อย่ายอมแพ้ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ

การป้องกัน Covid-19 เมื่อออกไปเดินห้าง

หมั่นล้างมือบ่อยครั้ง ช่วยหยับยั้งเชื้อ Covid-19

ใส่หน้ากากอนามัยให้เป็นนิสัย เราทุกคนจะได้ปลอดภัย จากเชื้อไวรัส Covid-19

อย่าเพิ่งชะล่าใจ คนไทยการ์ดอย่าตก

อยู่บ้านช่วง Covid ใช้ชีวิต Online

ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน ช่วยหยุดยั้ง Covid-19

ใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันภัยจาก Covid-19

ใส่แมสใหถูกวิธีเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกัน

วิถีชีวิตใหม่ ใส่หน้ากาก ให้เป็นนิสัย

สู้ด้วยกันปลอดภัยไปด้วยกัน

ยืนหันหลังให้กันในลิฟท์ ป้องกันเชื้อ Covid-19

เราจะสู้กับไวรัสร้ายไปด้วยกัน

หมั่นล้างมือให้สะอาด เพื่อขจัดเชื้อไวรัส Covid-19

วันหยุดเที่ยวให้สนุก แต่อย่าพึ่งหยุดป้องกัน Covid-19

ล้างมือให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค

ใส่แมสให้เป็นนิสัย เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคน

ไม่ตื่นตระหนก แต่ต้องตระหนัก

ใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันภัยจากเชื้อร้าย Covid-19

ป้องกันให้เป็นนิสัย เพื่อความปลอดภัยของพวกเรา

New Normal ไทยชนะ

ไปเที่ยวที่ไหน ใส่หน้ากากอนามัย ปลอดภัยทุกที่

เวลาอยู่ที่ทำงาน อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้ง ก่อนเข้าตัวอาคาร

วิธีทิ้งหน้ากากอนามัย

PHYSICAL DISTANCING การเว้นระยะห่างทางกายภาพ

เคล็ดลับการใช้หน้ากากผ้าในหน้าฝน

ดูแลทำความสะอาด ปราศจากเชื่อไวรัส Covid-19

เที่ยวกันวันหยุด แต่อย่าหยุดป้องกัน

SOCIAL DISTANCE 2 METERS

เด็กๆเล่นกันอย่างปลอดภัย ใส่หน้ากากอนามัยห่วงใยกันไว้ก่อน

จดหมายจาก บิล เกตส์

คัดกรองวัดอุณหภูมิ ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

THE NEW NORMAL

ครอบครัวอบอุ่นใส่หน้ากากอนามัย ปลอดภัยทั้งครอบครัว

PHYSICAL DISTANCING

อย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ

อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะ

New Normal at office

LET’S FIGHT TOGETHER

Back to school keep your distance

คริสต์มาสปลอดภัย ถ้าคนไทยช่วยกันป้องกัน Covid-19

โปรดช่วยกันรักษาระยะห่าง ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

WELCOME BACK TO SCHOOL

ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19

เดินผ่านกันอย่างมั่นใจ เพราะใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนเข้าภายในตัวอาคาร

หน้ากากชื้น เสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19

หมั่นล้างมือให้สะอาด เพื่อขจัดเชื้อไวรัส Covid-19

หน้าฝนแล้ว ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

How to รับมือโควิด-19 ในหน้าฝน

ใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดการแพร่ระบาด ช่วยเราช่วยโลก

ใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันช่วยหยุดยั้ง Covid-19

How to รับมือโควิด-19 ในหน้าฝน

เคล็ดลับการใช้หน้ากากผ้าในหน้าฝน

ดูแลห่วงใยใส่หน้ากากอนามัย ปกป้องภัยเพื่อคนที่คุณรัก

KEEP YOUR DISTANCE STOP COVID-19

New Normal วันสำคัญทางศาสนา

เที่ยวปลอภัย ใส่หน้ากากอนามัย ห่างกันไว้ก่อน 1 เมตร

ไม่ประมาทการ์ดอย่าตกใจ ลดโอกาสระบาดรอบใหม่

ใส่หน้ากากอนามัย เว้นที่นั่ง เพื่อป้องกัน Covid-19

เสพงานศิลป์ปลอดภัย ใส่หน้ากากอนามัยห่างไกลโควิด

ยืนหันหลังให้กันในลิฟท์ ป้องกันเชื้อ Covid-19

NEW NORMAL Lifestyle

5 สิ่งในบ้านทำความสะอาดบ่อยๆ

เมื่อต้องไปห้างสรรพสินค้า

ใส่หน้ากาก และรักษาระยะห่าง

วิถีชีวิตใหม่ และการปรับตัวในภาวะ COVID-19

ระยะห่างทางสังคม

8 วิถีชีวิตใหม่

5 NEW NORMAL รู้ก่อนไปห้าง

NEW NORMAL ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น

ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ห่างกันอีกนิด เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย

Keep Physical Distancing

ปรับตัวรับ NEW NORMAL ชีวิตเปลี่ยนหลังโควิด-19

แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัย Covid-19

ไทยชนะ

ห่างกัน = ห่วงกัน

รักษาวินัยในการป้องกัน ถ้าคนไทยช่วยกันโควิดจะหายไป

วันนี้เราต้องการกำลัง-ใจ

ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด19

NEW NORMAL Fit at Home

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตกใจ

New Normal การเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อม Covid-19

อยู่ร้านอาหาร ต้องรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตกใจ

NEW NORMAL สังคมวิถีใหม่

เตรียมตัวใช้ชีวิตแบบ NEW NORMAL

ตู้ปันสุขหยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน

เปลี่ยนวิกฤตเป็นน้ำใจ ช่วยคนไทยต้าน COVID-19

ออกไปที่สาธารณะอย่าลืม

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

อาบน้ำสระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าให้สะอาด

รู้สู้ไวรัส รับมือโควิด-19

คนไทยต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

เฟซชิลด์

โควิดหายเมื่อไหร่ ไว้ไปหานะ

YOU ARE OUR HEROES

บริการส่งถึงบ้าน

Work From Home

อยู่บ้านกินผักนำ สร้างภูมิคุ้มกันต้านCovid-19

สายด่วนที่ควรรู้ช่วง Covid-19

PHYSICAL DISTANCING

ทำงานที่บ้านทั้งที

7 จุดพักเชื้อโรค

14 เม.ย. วันครอบครัว

สงการน์ปีนี้สรงน้ำพระที่บ้าน เพื่อสืบสานประเพณีไทย

สงกรานต์นี้ สรงน้ำพระที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

เป็นกำลังใจให้ศิลปินทั่วประเทศ

ไวรัสเตือนเราว่า สุขภาพมีค่าแค่ไหน

กักตัว 14 วัน

3ส. รับมือ covid-19

หยุดการเดินทาง ยุติการแพร่เชื้อ

สงกรานต์นี้ Video Call เพื่อหยุดการแพร่เชื้อ COVID-19 ถึงคนที่เรารัก

สงกรานต์ปีนี้ อยุ่บ้านส่งใจ ไม่ส่งเชื้อ

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 2563

ทำไมโคโรนาไวรัส 2019 ถึงเก่งกว่าไวรัสอื่น

วิธีเก็บอาหารปลอดภัย ห่างไกลไวรัส Covid-19

ขอส่งกำลังใจให้คุณหมอและพยาบาลทุกคน

ไม่ตื่น ตระหนก แต่ต้อง ตระหนัก

5 วิธีป้องกัน Covid-19

REST AT HOME SAVE MORE LIVES

Less Contact More Intact

ซื้อปุ๊บ กลับปั๊บ ไม่รับเชื้อ

สังคมจำห่างกันสักพัก

keep calm stay home

ทักทายด้วยการไหว้สวัสดีปลอดภัยกว่านะ

อยู่บ้านช่วง Covid ใช้ชีวิต Online

ซื้อปุ๊บ กลับปั๊บ ไม่รับเชื้อ

อยู่ห่างระยะ 2 เมตร

กลับบ้าน ห่วงพ่อแม่ ไม่แพร่เชื้อให้ท่าน

อยู่บ้านช่วยชาติ

รักกันจริง

Info graphic เรื่อง “วิธีการทำ FONDANT”

Info graphic เรื่อง “วิธีการทำผ้ามัดย้อม”

Info graphic เรื่อง “วิธีการทำสมุดปักผ้า”

Info graphic เรื่อง “วิธีการทำ ปักผ้าเช็ดหน้า”

Info graphic เรื่อง “วิธีการทำ Silk Screen”

วันมาฆบูชา

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : “ผ้าไทยใส่สบาย Contemporary Fashion Competition 2020”

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : “THE RELATION ART THESIS EXHIBITION”

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สาขาทัศนศิลป์)”

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สาขาภาพถ่าย)”

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ออนไลน์”

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ “Silp Isan Contemporary Art Exhibition”

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการผูกพันหนึ่งเดียว We are AESN

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการจิตกรรมสื่อสีน้ำ WATERCOLOR MEDIA

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน ASEAN Creative city

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ ART CREATE PHRANNAKHON

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ BILLOWING SOUTHERN BATIK พลิ้วไหวบาติกเมืองใต้

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ “Batik City”

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : OCAC’s ART COLLECTION ครั้งที่ 2

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : OCAC ‘s ART COLLECTION ครั้งที่ 1

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ “ILLUMINA”

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ 7 รอบ นักษัตร ปรีชา อรชุนกะ

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ THE COMPANY

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ CIRCLE ART THESIS EXHIBITION 2020

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการจินตภาพทวารบาลวัดหลวง (Imaginary Dvalapalas of Royal Temples)

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 2019-2020

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการไอ้ผีเล่มละบาท

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ “ก้าวที่ 19” IX TO XIX ART THESIS EXHIBITION

วันแม่แห่งชาติ

วันภาษาไทย

วันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันสุนทรภู่

วันอานันทมหิดล

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันวิสาขบูชา

วันพืชมงคล

วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันฉัตรมงคล

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ วันอนุรักษ์มรดกไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

อยู่บ้าน อ่านหนังสือ

พลวัต ร่วมสมัย

#อยู่บ้านอ่าน e-book : ทำเนียบนามนักเขียนไทยร่วมสมัย

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ EYE SCRAMBLE

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ THE DARK PAINTINGS

ตามรอยเท้าพ่อ

#อยู่บ้านอ่านe-book : บ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่

#อยู่บ้านอ่านงานร่วมสมัย : โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต “ศิลป์สอด”

วันที่ความรักผลิบ้าน ณ บ้านแห่งเรา

ทำไมการออกแบบถึงต้องมีอัตลักษณ์ ?

#อยุ่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการศิลปินศิลปาธร ปี 2561

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ : นิทรรศการ VENUS DIFFERENT BEAUTY

ศิลปะร่วมสมัย

Info graphic 9 กิจกรรมหลักในการดำเนินโครงการ “เชียงรายเมืองศิลปะ” ประจำปี 2561

Info graphic “น้องนำโชค”

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.พานทอง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.พนัสนิคม

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ศรีราชา

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.สัตหีบ

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.หนองใหญ่

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บ้านบึง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บางละมุง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เมืองชลบุรี

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เกาะจันทร์

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เกาะสีชัง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บ่อทอง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เมืองพัทยา

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เมืองราชบุรี

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.วัดเพลง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ปากท่อ

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ดำเนินสะดวก

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.โพธาราม

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.สวนผึ้ง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บ้านโป่ง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บางแพ

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บ้านคา

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.จอมบึง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ศรีสำโรง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ศรีสัชนาลัย

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.สวรรคโลก

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ศรีนคร

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เมืองสุโขทัย

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บ้านด่านลานหอย

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ทุ่งเสลี่ยม

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.คีรีมาศ

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.กงไกรลาศ

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ถลาง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เมืองภูเก็ต

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม กลุ่มการท่องเที่ยวและการพาณิชย์

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.กะทู้

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.กระทุ่มแบน

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บ้านแพ้ว

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เมืองสมุทรสาคร

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เมืองนครราชสีมา

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ครบุรี

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เสิงสาง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.คง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เวียงป่าเป้า

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.พญาเม็งราย

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.แม่สรวย

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.แม่สาย

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เขาย้อย

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เมืองเพชรบุรี

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.แก่งกระจาน

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บ้านแหลม

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บ้านลาด

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ท่ายาง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ชะอำ

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ. หนองหญ้าปล้อง

Infographic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.อัมพวา

Infographic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บางคนที

Infographic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เมืองสมุทรสงคราม

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เนินมะปราง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บางกระทุ่ม

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บางระกำ

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.วังทอง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.พรหมพิราม

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ชาติตระการ

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.วัดโบสถ์

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.นครไทย

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เมืองพิษณุโลก

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.วังจันทร์

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ปลวกแดง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บ้านฉาง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.บ้านค่าย

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.นิคมพัฒนา

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เขาชะเมา

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.แกลง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เมืองระยอง

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.หัวไทร

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.สิชล

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ลานสกา

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ร่อนพิบูลย์

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.เมืองนครศรีธรรมราช

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.นาบอน

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ทุ่งใหญ่

Info graphic โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อ.ทุ่งสง