คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

เลขที่ 10 ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Office of Contemporary Art and Culture
3rd Floor 10 Thiam Ruam Mit Road, Huaykwang, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

ติดต่อเรา