คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

Karaket Sriparinyasin

สาขา
วรรณศิลป์
เบอร์โทรศัพท์095-446-8630
อีเมล[email protected]
การศึกษา
  • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • ปริมณฑลแห่งรัก
  • เรื่องเล่าของการะเกต์
  • หวนคะนึงในทุ่งฝัน
  • เธอชื่อณิการ์
  • เสน่หาชาดก
  • ถ้าเธอดูนมของฉัน