คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ขรรค์ชัย บุนปาน

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2005รางวัลเกียรติคุณพิเศษ 100 ปี ศรีบูรพา สาขานักหนังสือพิมพ์ เนื่องในการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ปี 2548
ผลงานที่ผ่านมา
  • ชานหมากนอกกระโถน
  • เศรษฐศาสตร์ข้างถนน
  • หนี
  • นานาสังวาส
  • ใบลานหลังธรรมาสน์
  • ประดับไว้ในโลกา
  • ฟ้าแล่บแปล๊บเดียว
  • กลีบเกษรหอมหวานแต่วานนี้