Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ชัยยุทธ โตสง่า

Chaiyut Tosanga

ฉายา
ป๋อม บอยไทย
สาขา
ดนตรี
เกี่ยวกับศิลปิน
ชัยยุทธเกิดที่กรุงเทพ เริ่มเรียนดนตรีไทยที่บ้านโตสง่าและวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพฯ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาดนตรีศึกษา ในปี พ.ศ. 2537 ได้ศึกษาระนาดเอกกับ ครูสุพจน์ โตสง่า, ครูบุญยงค์ เกตุคง, ครูสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ, ครูณัฐพงษ์ โสวัตร, ครูทนง แจ่มวิมล ศึกษาการประพันธ์บทร้อยกรองกับครูจำเนียร ศรีไทยพันธ์และ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ศึกษาระนาดทุ้มกับครูสืบศักดิ์ ดุริยประณีต ศึกษาฆ้องวงใหญ่ไทย-มอญกับครูธีระศักดิ์ ชุ่มชูศาสตร์และศึกษาทางด้านการขับร้องเพลงไทยเดิมกับ ครูสีนาฏ (บรรจง) เสริมศิริ, ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต, ครูอรทัย ทับพร และครูอีกหลายท่านที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ และศึกษาด้านการประพันธ์และการเรียบเรียงเพลงไทยกับครูสุพจน์ โตสง่าและครูบุญยงค์ เกตุคง ศึกษาการตีกลองไทยต่าง ๆ กับครูสมพงษ์ นุชพิจารณ์, ครูปฐมรัตน์ ถิ่นธรณี, ครูสมาน น้อยนิตย์, ครูธีระพล น้อยนิตย์, ครูสหรัฐ ปลื้มปรีชา และศึกษาด้านหลักการดนตรีสากลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร ศึกษาด้านการบันทึกเสียงและเทคนิคการออกแบบเสียงในห้องบันทึกเสียงจาก อ.ชาญชัย ศรีทองแจ้ง ชัยยุทธเคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่ภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2543-2546 เสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
การศึกษา
 • 2537สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาดนตรีศึกษา
 • ศึกษาระนาดเอกกับ ครูสุพจน์ โตสง่า, ครูบุญยงค์ เกตุคง, ครูสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ, ครูณัฐพงษ์ โสวัตร, ครูทนง แจ่มวิมล
 • ศึกษาการประพันธ์บทร้อยกรองกับครูจำเนียร ศรีไทยพันธ์และ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 • ศึกษาระนาดทุ้มกับครูสืบศักดิ์ ดุริยประณีต
 • ศึกษาฆ้องวงใหญ่ไทย-มอญกับครูธีระศักดิ์ ชุ่มชูศาสตร์
 • ศึกษาทางด้านการขับร้องเพลงไทยเดิมกับ ครูสีนาฏ (บรรจง) เสริมศิริ, ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต, ครูอรทัย ทับพร และครูอีกหลายท่านที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ
 • ศึกษาด้านการประพันธ์และการเรียบเรียงเพลงไทยกับครูสุพจน์ โตสง่าและครูบุญยงค์ เกตุคง
 • ศึกษาการตีกลองไทยต่าง ๆ กับครูสมพงษ์ นุชพิจารณ์, ครูปฐมรัตน์ ถิ่นธรณี, ครูสมาน น้อยนิตย์, ครูธีระพล น้อยนิตย์, ครูสหรัฐ ปลื้มปรีชา
 • ศึกษาด้านหลักการดนตรีสากลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร
 • ศึกษาด้านการบันทึกเสียงและเทคนิคการออกแบบเสียงในห้องบันทึกเสียงจาก อ.ชาญชัย ศรีทองแจ้ง
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2010ได้รับรางวัล ศิลปินศิลปาธร สาขานักดนตรีไทยเดิมและดนตรีไทยประยุกต์
 • 2001รางวัลสีสันอะวอร์ด สาขาเพลงบรรเลงยอดเยี่ยมในเพลง Tataku จากผลงานชุด Spizy Brazil
 • 1996รางวัลสีสันอะวอร์ด สาขาเพลงบรรเลงยอดเยี่ยมในเพลง A Day on Sado Ireland
 • 1994รางวัลชนะเลิศแสงทิพย์ประลองปี่พาทย์หน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 1990รางวัลนักระนาดเอกยอดเยี่ยมจากเวทีประกวดวัดพระพิเรนทร์
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021ร่วมกับวงดนตรีกังสดาลและบอยไทยไปแสดงในต่างประเทศ
 • 2021ประพันธ์และเรียบเรียงเพลง คุณพระประชัน เครื่องดนตรีไทยในรูปแบบดนตรีไทยร่วมสมัย
 • 2021ร่วมกับวง Bangkok Xylophone แสดงในงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • 2017ผลงานเพลง หลงรักเธอ
 • 2010ผลงานเพลง ระนาดนฤมิตร 3-4
 • 2010ผลงานเพลง รีอเรนจ์ ป๋อม บอยไทย 1-2
 • 2008ผลงานเพลง ระนาดนฤมิตร 1-2
 • 2008นำวง Bangkok Xylophone แสดงในงาน Roadshow ของ ททท. ที่สิงคโปร์ มาเลเชีย และอินโดนีเซีย
 • 2005การแสดงคอนเสิร์ตสายใจไทย ร่วมกับอาจารย์หลี่ฮุย - หลี่หยาง
 • 2005นำวง Bangkok Xylophone แสดงในงาน Roadshow ของ ททท. ที่ฮิโรชิมา โอซาก้าและซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
 • 2005ก่อตั้งวงดนตรีกำไล (วงดนตรีไทยร่วมสมัยหญิงล้วน) และประพันธ์เพลง Field of Smile ให้วงกำไลแสดงที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน ในงานฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2548
 • 2004ผลงานเพลง Bongkok Xylopone
 • 2004นำวง Bangkok Xylophone และวงกำไล ร่วมแสดงในงาน ด้วยแสงแห่งรัก จัดโดย GMM แกรมมี่ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ
 • 2004เรียบเรียงร่วมกับเพชร มาร์ และร่วมแสดงเพลงซ่อมได้ กับ ธงไชย แมคอินไตย์ ที่อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
 • 2000ผลงานเพลง Spicy Brazil
 • 2000ประพันธ์เพลงสำหรับการแสดงเปิดการประชุม UNCTAD ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • 1998ผลงานเพลง Andaman Sun
 • 1997ประพันธ์เพลงนำ (ใจหนึ่งดวงเดียว) และเพลงประกอบละคร ขุนช้างขุนแผน ของเศรษฐา ศิระฉายา
 • 1996ประพันธ์เพลงสำหรับแนะนำสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย เชิงสะพานพระราม 9
 • 1995ผลงานเพลง Siamese Samba
 • 1995เป็นผู้หาทุนค่าใช้จ่ายให้กับเวทีประชันปีพาทย์ที่วัดพระพิเรนทร์ วรจักร เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสขึ้นแสดงฝีมือด้านดนตรีไทยบนเวทีเก่าแก่ของประเทศไทย
 • 1995ประพันธ์และบรรเลงเพลงระนาดเอกคอนแชร์โต ถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับวงบางกอกชิมโฟนีออร์เคสตรา
 • 1992ร่วมบรรเลงระนาดเอกประชันวงปี่พาทย์ระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การแสดงร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงประเทศไทย เช่น เวนิสคานิวัล ประเทศอิตาลี และร่วมกับวงไหมไทยที่เมืองวองโดม ประเทศฝรั่งเศส
 • การแสดงร่วมกับ ททท. ในต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงประเทศไทยในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทย
 • บรรเลงระนาดเอกให้กับเพลง ขวานไทยใจหนึ่งเดียว ร่วมกับศิลปินอื่นๆ อีกหลายคน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ประพันธ์เพลง พระบารมีปกเกล้า และบรรเลงร่วมกับวง Bangkok Xylophone ให้กับอัลบั้มรวมศิลปินของ แอ๊ด คาราบาว (ยืนยง โอภากุล) เพื่อช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • เผยแพร่ดนตรีไทยดั้งเดิมและวิธีการประยุกต์ดนตรีไทยให้ร่วมสมัยกับผู้ที่สนใจมาเป็นเวลากว่า 20 ปี