คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

จรูณ หยูทอง

ฉายา
รูญ ระโนด, อัทธายุ
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
รางวัลที่เคยได้รับ
 • กวีนิพนธ์งานสัปดาห์หนังสือ
 • วรรณกรรมทอง
 • นักกลอนตัวอย่างภาคใต้
 • ศิลปินดีเด่นสาขาวรรณศิลป์สงขลา โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
 • ครูคนข่าว
ผลงานที่ผ่านมา
 • คืนวันที่วาดหวัง
 • ทุบหน้าโพ
 • ทะเลดาว
 • มหาวิทยาลัยพันธุ์ใหม่
 • ปากคําของแผ่นดิน
 • เรื่องเล่าของคนชายขอบ