คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

นายขจรยศ ทาสา

MR.KAJONYOS TASA

ฉายา
CUBIC TASA
สาขา
ดนตรี
เกี่ยวกับศิลปิน
เกิดวันที่ 28 มิถุนายน 2542 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มสนใจดนตรีสากลด้านการขับร้องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาเป็นต้นมา และได้ศึกษาต่อในรัดับปริญญาตรีด้านดนตรีสากล เอกขับร้องคลาสสิก (Voice Classic) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสบการณ์ในการสร้างงานดนตรีให้กับหน่วยงานมากมาย อาทิ งานการเรียบเรียงและประพันธ์บทเพลง งานการปรับวงและแสดงดนตรีขับร้อง เป็นต้น ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาดนตรีสากลและขับร้องประสานเสียงโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
วันเกิด28 มิถุนายน 1999
เบอร์โทรศัพท์0984092805
อีเมล[email protected]
การศึกษา
  • มัธยมศึกษาโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีตะวันตก เอกการขับร้องคลาสสิก (Voice Classic) มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปริญญาโทดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีวิทยา (Musicology) มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2021ชนะเลิศ (เหรียญทอง) การประกวดขับร้องประสานเสียงระดับนานาชาติ
  • ชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 61-63
  • ชนะเลิศการประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61-63
  • ชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 60-63
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2021ขับร้องคลาสสิก