คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

เชาว์ศิลป์ จินดาละออง

Chaosin Jindalaong

ฉายา
นิราศ นิรันดร, สน สมิหลา
สาขา
วรรณศิลป์
เบอร์โทรศัพท์086-768-3146
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2018รางวัลวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น สถาบันพระปกเกล้า 2561
 • 2006รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด 25 เรื่องสั้นยอดเยี่ยม 2549
 • 2006รางวัลชนะเลิศ ประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครูในวันครู 2549
 • 2005รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ 2548
 • รางวัลชมเชยบทกวี วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 2547 และ 2550
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2005ความเรียง “จดหมายถึงศรีบูรพา”
 • ใครจะรู้ว่าโลกนี้ยังมีแสงสว่าง (เรื่องสั้น)
 • ท่ามกลางความขัดแย้ง (เรื่องสั้น)
 • เหมือนวันวานเพิ่งผ่านเลย (เรื่องสั้น)
 • ก้าวอย่างผู้ชนะ (How To)
 • สุขสร้างได้ด้วยใจเรา (How To)