คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์

Chokchai Bundit

ฉายา
โชคชัย บัณฑิต
สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนครสวรรค์
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ไทยศึกษา) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2021ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2019รางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ สาขาวรรณศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • 2018รางวัลศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา สาขาวรรณศิลป์ จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 2018รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง (Mekong River Literature Award 2018)
 • 2017ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2016เข้ารอบแรกรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2559
 • 2010บทกวีรางวัลชมเชยประจำปี พ.ศ. 2552 จากสมาคมภาษาและหนังสือฯ
 • 2010นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 • 2009บทกวีรางวัลดีเด่นประจำปี พ.ศ.2551 จากสมาคมภาษาและหนังสือฯ
 • 2007ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2007บทกวีรางวัลชมเชยประจำปี พ.ศ. 2550 จากสมาคมภาษาและหนังสือฯ
 • 2001รางวัลซีไรต์ 2544 และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 เล่ม หนังสือแนะนําสําหรับเยาวชน ของ สกว.
 • 1998บทกวีรางวัลชมเชยประจำปี พ.ศ. 2540 จากสมาคมภาษาและหนังสือฯ
 • 1992บทกวีรางวัลชมเชยประจำปี พ.ศ. 2534 จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 1991รางวัลชมเชย การประกวดบทกลอนเนื่องในงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • ได้รับการยกย่องให้เป็น วรรณกรรมดีเด่นในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 เล่มหนังสือแนะนำสำหรับเยาวชน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์
 • 1 ใน 7 เล่ม เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2556 รางวัลชมเชย จากการคัดสรรบทกวีดีเด่นของสมาคมภาษาและหนังสือฯ ประจําปี 2548
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021รากคิด ลายคำ รวมคอลัมน์ตอบปัญหาด้านวรรณกรรม
 • 2020ฝูงนกเหนือวิหาร รวมบทกวี
 • 2019ใต้เมฆต่างเมือง รวมบทกวี
 • 2012กวี ดู-โอ ดู อิท บนเฟซบุ๊ค รวมบทกวี (เขียนร่วมกับ ศักดิ์ชัย ลัคนาวิเชียร)
 • 2010โทษธรรม์!
 • 2010รูปฉายลายชีพ
 • 2009เหตุการณ์ในกองถ่าย
 • 2008ขุดรากถากเหง้า
 • 2002เขียนกระดาษ วาดละคร รวมเรื่องสั้น
 • 2001บ้านเก่า
 • 1998ปีกไม้-ลายแทง
 • 1995เงานกในร่มไม้ รวมบทกวี
 • 1994ลมอ่อนตะวันอุ่น รวมบทกวี
 • 1992เวทนา
 • 1991กังสดาลดอกไม้
 • ของฝากจากแดนไกล
 • หลากถ้อยในรอยทาง
 • รวมบทกวีบ้านเก่า
 • คลอนด้ามขวาน