คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

นายกษมา ศิริมุกดากุล

Mr.Kasama Sirimukdakul

สาขา
ดนตรี
ที่อยู่
352 หมู่ 12 บ้านโนนม่วง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
เพศชาย
วันเกิด3 กุมภาพันธ์ 1980
เบอร์โทรศัพท์0932235646
ไลน์ไอดี0859277384
อีเมล[email protected]
การศึกษา
  • ปี พ.ศ.2546 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปี พ.ศ. 2549มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปี พ.ศ. 2553ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาดนตรี
  • ปี พ.ศ. 2559 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาดุริยางคศิลป์
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2019นำเสนอดนตรีร่วมสมัยกันตรึมแจ๊ส งานลูกของพ่อ ณ สนามฟุตบอลช้างอารีนา
  • 2019นำเสนอดนตรีร่วมสมัยกันตรึมแจ๊ส งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์