คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ทองแถม นาถจำนง

ฉายา
โชติช่วง นาดอน
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ทองแถม นาถจํานง, Tongtham ทองแถม นาถจํา
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2015รางวัลบรรณาธิการดีเด่นนิลวรรณปิ่นทอง จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
 • รางวัล ม.ร.ว.อายุมงคล โสณกุล
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานที่ผ่านมา
 • สามก๊ก
 • เคล็ดแห่งการพิเคราะห์ใช้คน
 • ดอยสูงฟ้าใส
 • เส้นทางสายฝัน
 • สรรนิพนธ์ขงเบ้ง
 • กลยุทธสามก๊ก
 • กลยุทธไทย
 • คิดให้ถูกชีพสุขสงบเย็น
 • เต่า เต็ก เก็ง
 • ชุดสมบัติจีน
 • กรุงเทพกําศรวล
 • ประชาภิวัฒน์
 • ทุนนิยม 4 ขั้น
 • มหาคุรุคึกฤทธิ์
 • เบ้งเฮ็กไม่ใช่คนไทย
 • วรรณคดีในหนังสือพิมพ์
 • ขุนช้างขุนแผน สํานวนเก่า
 • เงากระบี่ในคมพระจันทร์