Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ณัฐ ยนตรรักษ์

Nat Yontararak

สาขา
ดนตรี
ที่อยู่ปัจจุบัน
158/13 ถ.ลาดพร้าว 35 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์02-541-8664, 02-541-8662
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: https://www.facebook.com/NatYontararak
การศึกษา
 • 2504โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • 2515สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2521ปริญญาตรีด้านดนตรี (BMus) Goldsmiths' College, University of London ประเทศอังกฤษ
 • 2524ปริญญาโทด้านการแสดงเปียโน (M.Mus. Piano Performance), Reading University, ประเทศอังกฤษ
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2018เครื่องอิสริยาภรณ์ “Cavaliere dell'Ordine della Stella d’Italia”(The Knight of the Order of the Start of Italy)
 • 2018รางวัล “สถาปัตยขจร” สำหรับศิษย์เก่าดีเด่น
 • 2015เครื่องอิสริยาภรณ์ “Meritorious for Polish Culture”
 • 2006ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาคีตศิลป์ จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2003ได้รับการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณเป็น Steinway Artist
 • 1997ผู้ว่าราชการเมือง Terrell ได้ประกาศเกียรติคุณให้วันที่ 16 ตุลาคม 2540 เป็น วัน 'ณัฐ ยนตรรักษ์' (Nat Yontararak Day)
 • 1995ศิษยเก่าดีเด่น สาขา ศิลปวัฒนธรรม สมาคมศิษย์เก่าศิษยเก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รางวัล “อารีย์ เสมประสาท”
 • 1991ศิลปินไทยคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้แสดงในสหภาพโซเวียต
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021เรียบเรียงบทเพลงชุด วันใสวัยเยาว์ สำหรับเดี่ยวเปียโน จากทำนองเพลงชุดบ้านเด็กดี แต่งโดยกมลวัน บุณยัษฐิติ เรียบเรียงโดย ณัฐ ยนตรรักษ์ 1) “ส้มตำวันหยุด” 2) “รักของแม่” 3) “ชักกะเย่อ” 4) “ลูกกระต่ายหนีแม่”
 • 2019การเดินทางแสดงเปียโนและเครื่องเคาะ “จากเวียงวังสู่ชาวบ้านร้านถิ่น” (Court to Common) ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี โปแลนด์ ฮังการีและรัสเซีย
 • 2019การแสดงเดี่ยวเปียโน “Pioneering Pianists of Southeast Asia: The Light of My Homeland” เปิดตัวนวัตกรรมเปียโน Steinway Spirio-R Victoria Hall ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Steinway Gallery Singapore
 • 2019ประพันธ์บทเพลงสำหรับเปียโนและเครื่องเคาะ “บุตรน้องหลงหาย”
 • 2017การเดินทางแสดง “น้อมเกล้าฯถวายสักการะมหาราชสยาม” (Homage to the Great Thai Kings) เฉลิมฉลองครบรอบ 120 และ 110 ปี ของการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และการแสดงถวายอาลัยแด่ พระบาท สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน 8 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี โปแลนด์ อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา - การแสดงในฐานะศิลปินชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ ณ หอแสดงของโลก Isaac Stern Auditorium, Carnegie Hall เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี World Milal Missionary Choir
 • 2017ประพันธ์บทเพลงเดี่ยวเปียโนถวายอาลัย “หาที่สุดมิได้”
 • 2017ประพันธ์บทเพลงเปียโนสี่มือกับออเคสตร้า “Jesus Loves Me”
 • 2016การแสดงดนตรีโดยครอบครัวยนตรรักษ์ “ดนตรีสื่อสวรรค์” ฉลองครบ 8 รอบ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • 2016เรียบเรียงบทเพลงประพันธ์โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ “เหงาใจ” สำหรับเปียโนและฮาร์พ
 • 2016เรียบเรียงบทเพลงประพันธ์โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ “เขาจะรู้ไหม” สำหรับเปียโนสี่มือ
 • 2016เรียบเรียงบทเพลงประพันธ์โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ “อกหัก” สำหรับเปียโนคู่
 • 2016เรียบเรียงบทเพลงประพันธ์โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ “ดนตรีสื่อสวรรค์” สำหรับเปียโนแปดมือ
 • 2016เรียบเรียงบทเพลงประพันธ์โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ “คิดถึงเธอ” สำหรับเดี่ยวเปียโน
 • 2016อัลบั้ม “ดนตรีสื่อสวรรค์” รวบรวมบทเพลงบทเพลงประพันธ์โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เรียบเรียงโดยณัฐ ยนตรรักษ์
 • 2015เรียบเรียงบทเพลงเปียโนสี่มือ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประพันธ์โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • 2014เรียบเรียงบทเพลงเปียโนคู่ ใต้แสงจันทร์ ประพันธ์โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • 2012การแสดงปฐมฤกษ์ หอแสดง “ศาลาสุทธสิริโสภา” ออกแบบโดยณัฐ ยนตรรักษ์ โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธาน
 • 2012เรียบเรียงบทเพลงสำหรับเปียโนและฮาร์พ ตับวิวาห์พระสมุทร
 • 2012เรียบเรียงบทเพลงสำหรับเปียโนและฮาร์พ แค่ฝัน Reverie
 • 2011การแสดงเดี่ยวเปียโน ในฐานะนักเปียโนเอกและนักประพันธ์ชาวไทย เปิดเทศกาลดนตรี Penderecki Festival ประเทศโปแลนด์ ด้วยบทเพลงเปียโนโซนาต้าของไทย บทเพลง “ถวาย บังคมนวมินทรราชา” โดยมีนักประพันธ์เอกของโปแลนด์ Krzysztof Penderecki เป็นประธาน
 • 2010การแสดงเดี่ยวเปียโน “แผ่นดินของเรา” รวบรวมบทเพลงปลุกใจรักชาติของไทย
 • 2010อัลบั้มเดี่ยวเปียโนเพลงคีตนมัสการ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีนมัสการสำหรับคริสตจักรในถิ่นทุรกันดาร 1) ผู้เป็น He Lives 2) พระเจ้ายิ่งใหญ่ How Great Thou Art 3) พระคุณพระเจ้า Amazing Grace 4) น้ำทิพย์แห่งชีวิต Inner Healing
 • 2009ประพันธ์บทเพลงเดี่ยวเปียโน “ลุกขึ้นเถิด...พี่น้องไทย”
 • 2009เรียบเรียงบทเพลงเปียโนสี่มือ “สองเรา” ประพันธ์โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • 2008ประพันธ์บทเพลงเดี่ยวเปียโน L’Adieu
 • 2008ประพันธ์บทเพลงเดี่ยวเปียโน โอ้ละหนอ...ดวงเดือนเอย
 • 2008เรียบเรียงบทเพลงสำหรับเดี่ยวเปียโน กลิ่นนาง ประพันธ์โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • 2007ประพันธ์บทเพลงเดี่ยวเปียโน Grande Valse Romantique
 • 2005การแสดงครบรอบ 30 ปีสายสัมพันธ์การร้องเพลงประสานเสียงไทย-จีน
 • 2005เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน ลมหนาว
 • 2005เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน แสงเทียน
 • 2005เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน คำหวาน
 • 2005เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน เพลงเตือนใจ
 • 2005เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน พรปีใหม่
 • 2005เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน สายฝน
 • 2005เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน สายลม
 • 2005เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน ชะตาชีวิต
 • 2004การแสดงดนตรีโดยผู้ต้องขัง 450 คน จาก 6 เรือนจำ จัดโดยกรมราชทัณฑ์ร่วมกับมูลนิธิพันธกิจเรือนจคริสเตียน โดยมีคุณณัฐเป็น Music Director
 • 2003การแสดงเดี่ยวเปียโนเนื่องในโอกาสครอบรอบ 150 ปี Steinway & Sons และการได้รับแต่งตั้งให้เป็น Steinway Artist ของประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • 2002เพลงสยามโซนาต้า (Sonata No. 3; Siam Sonata)
 • 2001คอนเสิร์ตเปิดตัว “เปียโนจุฑาธุช” เปียโนพิเศษของเจ้าฟ้าจุฑาธุช ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • 2000การแสดงของครอบครัวยนตรรักษ์หารายได้สมทบกองทุนรักษ์ช้างภาคเหนือ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • 1999เพลงโซนาต้าถวายบังคมนวมินทรราชา (Sonata No. 2; Homage to HM King Rama the IX)
 • 1999เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน Love at Sundown ยามเย็น
 • 1999เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน รัก
 • 1999การแสดงรอบปฐมทัศน์ บทเพลง “ถวายบังคมนวมินทรราชา” จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • 1997การเดินทางแสดงของครอบครัวไทยครั้งแรก ครอบครัวยนตรรักษ์ ในฐานะตัวแทนของสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ เพื่อ ขอบพระคุณผู้สนับสนุนพันธกิจคริสเตียนในประเทศไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 1996เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน ฝัน-เพลินภูพิงค์ (Somewhere Somehow)
 • 1996เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน ดวงใจกับความรัก (Never Mind the Hungry Men’s Blues)
 • 1996เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน อาทิตย์อับแสง (Blue Day)
 • 1996เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind)
 • 1996เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน Oh I Say
 • 1996เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน แก้วตาขวัญใจ (Love Light in My Heart)
 • 1996การแสดงเดี่ยวเปียโน บทเพลง “ถวายชัยคีตมหาราชา” ประกอบการแสดงบัลเล่ต์ “มัทธนะพาธา” ครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์การแสดงบัลเล่ต์ของประเทศไทย
 • 1995ผลงานเปียโนโซนาตาของณัฐ ชื่อ Glory to Our Great Kings
 • 1995การแสดงเดี่ยวเปียโนเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี องค์กร สหประชาชาติและครบ 50 ปีการ ครองสิริราชสมบัติ ร.9 ณ ที่ทำการสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ค
 • 1994ผลงานเปียโนโซนาตาของณัฐ ชื่อ Glory to Our Great Kings ซึ่งแสดงเป็นครั้งแรกในคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
 • 1994บทเพลงประพันธ์และเรียงเรียง อัลบั้มเดี่ยวเปียโน “Unchained Melody”
 • 1994การแสดงรอบปฐมทัศน์ บทเพลง “ถวายชัยคีตมหาราชา” เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี รอบเสด็จพระราชดำเนิน
 • 1992บทเพลงประพันธ์และเรียงเรียง อัลบั้มเดี่ยวเปียโน “พักตรงนี้” และ “เงียบๆ คนเดียว”
 • 1988บทเพลงประพันธ์และเรียงเรียง อัลบั้มเดี่ยวเปียโน “เปียโนกับปลายนิ้ว”
 • 1987การแสดงรอบพิเศษ วโรกาสพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • 1985จัดการแข่งขันเปียโนระดับชาติ Nat Studio Piano Competition อย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี
 • 1984บทเพลงประพันธ์และเรียงเรียง อัลบั้มเดี่ยวเปียโน “พวงเดือน”
 • 1982บทเพลงประพันธ์และเรียงเรียง อัลบั้มเดี่ยวเปียโน “คนเดียวในดวงใจ”
 • 1979บทเพลงประพันธ์และเรียงเรียง อัลบั้มเดี่ยวเปียโน “เพ้อจันทร์”
 • เพลงไก่แก้ว (Crystal Pheasant)
 • อัศวลีลา
 • กุหลาบแห่งรัก (Rose of Love)