คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

นางสาวบุณยนุช สุทธิอาจ

Mrs.Boonyanuch Suthiarj

ฉายา
ปอ ปาริชาต
สาขา
ดนตรี
สถานที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
เกี่ยวกับศิลปิน
นางสาวบุณยนุช สุทธิอาจ ชื่อเล่น แป๋ว ชื่อในวงการเพลง ปอ ปริชาต เกิดที่บ้านห้วยบาง อ.วาริชภูมิจ.สกลนคร มีเชื้อสายเป็นคนภูไทแท้ๆ พ่อมีอาชีพรับราชการ และมีอาชีพเสริมเป็นนัก ดนตรีส่วนแม่เป็นแม่บ้าน และร้องเพลงในวงดนตรีน้องชายจบปริญญาตรีทางด้านดนตรีแต่ ปัจจุบันรับราชการตํารวจ จึงทําให้การร้องเพลงฝังอยู่ในสายเลือด และชีวิตจิตใจ การที่ครอบครัว มีญาติที่มีวงดนตรีเล็กๆ ออกรับจ้างแสดงตามงานรื่นเริงในละแวกใกล้เคียง ทําให้ปอ ปริชาต ซึม ซับเรื่องของจังหวะดนตรีมาตั้งแต่เด็ก โดยแม่เป็นครูคนแรกที่สอนร้องเพลง ปอ ปริชาต เข้าร่วมประกวดร้องเพลงตามงานเล็กๆ ละแวกบ้าน รวมถึงเข้าร่วมการ ประกวดอ่านทํานองเสนาะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ขับร้องเพลงไทยเดิม และขับร้องเพลงไทย ลูกทุ่งมาตั้งแต่อายุยังน้อย ถึงแม้จะชนะบ้าง แพ้บ้าง แต่ก็มีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อ เติบโตขึ้นจึงได้มีโอกาสร้องเพลงในวงดนตรีของเครือญาติเพื่อเป็นรายได้พิเศษระหว่างเรียน ขณะที่ ปอ ปริชาต เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีนักแต่งเพลง ชื่อครูไพโรจน์ แก้วมงคล มีโอกาสได้ฟังเสียงของ ปอ ปริชาต ในงานๆหนึ่ง ท่านชื่นชอบในน้ําเสียง และชักชวน เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่ง แต่ขณะนั้นยังอยู่ในวัยเรียนจึงยังไม่ได้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงการเพลง จนใน ที่สุดเมื่อ ปอ ปริชาต เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูไพโรจน์ก็เริ่มนําผลงานเพลงที่แต่ง ขึ้นมาให้ฝึกฝนการร้องเพลงอยู่เสมอ หลังจากนั้นได้ชักนําเข้ามาเป็นนักร้องในสังกัด บริษัท มาสเตอร์เทป ค่ายเพลงแนวอีสานชื่อดังค่ายเดียวกับ จินตหรา พูนลาภ นก พรพนา และคู่แฝดโอ เอ ได้ผลิตผลงานชุดแรกในชีวิต นั่นก็คืออัลบั้ม คนมีแฟนเนาะ ซึ่งบันทึกเสียงแล้วเสร็จในช่วงที่ ปอ ปริชาต จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พอดีหลังจากนั้นจึงได้เข้ามาศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และเริ่มผลิตผลงานเพลงอย่างต่อเนื่อง ในเวลาต่อมา บริษัท มาสเตอร์เทป ได้หยุดผลิตผลงานเพลงใหม่และปิดตัวลง ปอ ปริชาต จึงได้ย้ายมาอยู่สังกัดค่ายเพลงอาร์สยาม ในเครือบริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ตามคําแนะนํา ของผู้ใหญ่ โดยผลิตผลงานชุดแรกกับค่ายเพลงอาร์สยาม ชื่ออัลบั้ม อารมณ์เหงา...สาว ตจว. ซึ่ง เพลงที่ถูกนําออกมาโปรโมทเพลงแรกคือ เพลงเห็นฉันเหงา...อย่าเหมาว่าง่าย จากนั้นก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆ อาทิเพลงอย่าหวังล่วงเกิน ถ้าไม่คิดเดินร่วมทาง เพลงศูนย์พักพิงหัวใจ และ เพลงคนที่ขอแยกทาง ในปีพ.ศ. 2555 ค่ายเพลงอาร์สยามได้มีโปรเจคทําอัลบั้มพิเศษ เป็นการรวมศิลปินอีสาน และผลิตผลงานเพลงใหม่ ในชื่ออัลบั้ม อีสานตลาดแตก โดยปอ ปริชาต ได้มีโอกาสทําผลงาน เพลงใหม่ คือเพลง ชู้ทางกาย และประสบความสําเร็จจนได้รับรางวัล “เพชรในเพลง” จาก กระทรวงวัฒนธรรม โดยสํานักงานวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร สาขาศิลปินที่ ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี2556 และในอัลบั้มเดียวกันมีผลงานเพลงเด็กในโอวาท เป็นเพลงหมอลํา ประยุกต์อีก 1 ผลงานเพลงออกมาในช่วงเวลาเดียวกัน ในปีพ.ศ. 2556 ได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเพลงลูกทุ่งอีสาน โดยค่ายเพลง อาร์สยาม ได้มีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มศิลปินสาวอีสานยุคใหม่ ผลิตแนวเพลงสนุกสนานเพื่อให้เข้า กับยุคดิจิตอล จึงทําให้เกิดเป็น “กลุ่มศิลปินสาวส่า อาร์สยาม” นําโดย ปอ ปริชาต อาร์สยาม, นุช วิลาวัลย์อาร์สยาม, เบญจา อาร์สยาม และฝ้าย อาร์สยาม โดยได้เปิดตัวซิงเกิลแรกของสาวส่า เป็นเพลงพอจนตรอกอ้ายก็บอกขอโทษ (เซ็งเป็ด) รวมอยู่ในอัลบั้มอีสานตลาดแตก 2 และใน อัลบั้มเดียวกัน ปอ ปริชาต ก็ได้มีโอกาสร้องเพลงเดี่ยวในทํานองลําคอนสวรรค์อีก 1 เพลง คือ เพลง เสียดายอ้ายตอแหล สืบสานวัฒนธรรมอีสานตามแบบฉบับของ ปอ ปริชาต ในปีพ.ศ. 2557 ค่ายเพลงอาร์สยาม ได้ผลิตอัลบั้ม อีสานตลาดแตก 3 ออกมาอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งปอ ปริชาต ได้มีโอกาสถ่ายทอดผลงานเพลงวัฒนธรรมลําตังหวาย นั่นคือเพลงเสียดาย ฮัก และเพลงกลุ่มของสาวส่า อาร์สยาม ในสไตล์อีสานป๊อบทันสมัย คือเพลง เว็บไซต์หัวใจโสด ถือว่าผลตอบรับป็นที่น่าพอใจจนทําให้มีอัลบั้มต่อมา ปีพ.ศ. 2558 เกิดโปรเจคพิเศษ ชื่ออัลบั้มหมอลําตลาดแตก เป็นอัลบั้มที่รวมเพลงหมอลํา โดยปอ ปริชาต ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในอัลบั้มชุดนี้ด้วย โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ถ่ายทอดกลอนลํา “เป็นแฟนเขาไปเหงานที่อื่น” และผลงานเพลงของกลุ่มศิลปินสาวส่า อาร์สยาม อีก 1 ผลงาน เพลง คือ “เพลงนักเลงขี้ตั๋ว” หลังจากปีพ.ศ. 2559 ได้เริ่มทํางานในตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และได้มีการร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างสรรค์ ผลงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยได้บันทึกเสียงเพลงประวัติภูไทกระป๋อง เพลงปูมเมิง เก่าเว้าเลิ่งเมิงวาริด และเพลงฮีตเก่าเฮาญาลืม ใช้ในการประชาสัมพันธ์และใช้ประกอบการ แสดงพิธีเปิดงานผู้ไทโลก นอกจากนี้ยังเป็นผู้นําฝึกซ้อม และร่วมแสดงการฟ้อนประกอบเพลง ใน พิธีเปิดงานผู้ไทโลกเท่อที่ 8 อําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร ปีพ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ได้เริ่มทํางานสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ประจําสาขาวิชา นิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีพ.ศ.2565 (ปัจจุบัน) ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช ภัฏอุดรธานี
เพศหญิง
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ปอ ปาริชาต
การศึกษา
  • ระดับปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านห้วยบาง
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
    -