คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน
การศึกษา
  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2018นครศรีลําดวน
  • 2017พ่อ แผ่นดิน
  • 2015เส้นทางทํา
  • 2015สุปินตา
  • 2015เพียงลออ โดย สํานักพิมพ์กากะเยีย