คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ธาร ยุทธชัยบดินทร์

Than Yutthachaibodin

ฉายา
ภพ เบญญาภา, ฤสินา, ฤทธิ์ จิตรา, ปริวรรต, ลิด้า
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2014รองชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอวอร์ดและเข้ารอบ longlist รางวัลซีไรต์ 2557
 • ได้รับรางวัลชมเชย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • ได้รับรางวัลชมเชย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ผลงานที่ผ่านมา
 • รวมเรื่องสั้น : “ความตายในชีวิต”
 • รวมเรื่องสั้น : “กล้องเก่า”
 • รวมเรื่องสั้น : “สะพานรวมเมฆ”
 • รวมเรื่องสั้น : “โรคระบาดและเรื่องสั้นอื่น ๆ”
 • รวมเรื่องสั้น : “หน้าต่าง”
 • รวมเรื่องสั้น : “พ่อผู้ไม่อยากเดินทางไปรัสเซีย”
 • นวนิยาย : “ฝนดาวของค่ําคืน”
 • นวนิยาย : “โซนาต้าคลับ”