คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ธีรภาพ โลหิตกุล

ฉายา
อิสรชาน ทาบรวี
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Teeraparb Lohitkun
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2015ศิลปินแห่งชาติประจําปี 2558
 • 2014รางวัลวรรณกรรมแม่น้ําโขงประจําปี 2557
 • 2013รางวัลศรีบูรพาประจําปี 2556
 • รางวัลเมขลา ประเภทสารคดีโทรทัศน์
ผลงานที่ผ่านมา
 • คืนสู่พงไพรและสายน้ํา
 • สีสันบนรอยทาง
 • แม่น้ําเจ้าพระยา
 • สายน้ําและความทรงจํา
 • ความทรงจําที่ลําน้ําหอม
 • อินโดจีนยุค Wind of Change
 • แม่น้ําตะวันออก
 • คนไทในอุษาคเนย์
 • กบฏเกือก
 • กว่าจะเป็นสารคดี
 • บันทึกผู้มาเยือน
 • สายน้ําตะวันออก
 • กบฏกริชบาหลี : อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ตายอย่างมีเกียรติ
 • สายน้ํา ภูหนาว เงาอดีต
 • คนโยนฟื้น
 • แรงดลใจ
 • มหัศจรรย์สุวรรณภูมิ
 • ชายชรากับบ่วงกรรมและคําสาป นครวัด นครธม
 • คนรักษ์ช้าง
 • กระเตงลูกเที่ยว
 • รัก-ชื่น-ขึ้น ซึ่งอุษาคเนย์