คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ธีรยุทธ บุญมี

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ธีรยุทธ บุญมี
การศึกษา
 • ปริญญาโท Institute of Social Studies, The Netherlands
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2006รางวัลศรีบูรพาประจําปี 2549
ผลงานที่ผ่านมา
 • ความหลากหลายของชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • โลกโมเดิร์นและโพสต์โมเดิร์น
 • ความคิดหลังตะวันตก Post Modern
 • ถอดรื้อปรัชญาและศิลปะแบบตะวันตกเป็นศูนย์กลาง
 • บทเพลงปลาวาฬ : นวนิยายเชิงปรัชญา
 • ปรัชญาแห่งความเอื้ออาทร
 • บทกวี สีน้ํา และปรัชญา
 • ธรรมรัฐแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์สู่หายนะแห่งประเทศไทย ปรัชญาแห่งการปฏิรูปการเมือง
 • ส่วนหนึ่งของความทรงจํา 20 ปี 14 ตุลา
 • ชาตินิยมและหลังชาตินิยม
 • ปรัชญาคาวบอยหลุยส์ ลามูร์
 • จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย