คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

บัญชา อ่อนดี

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
รางวัลที่เคยได้รับ
 • นายอินทร์อะวอร์ด (ชนะเลิศกวีนิพนธ์)
 • เซเว่นบุ๊คอวอร์ด (ชนะเลิศกวีนิพนธ์)
 • เซเว่นบุ๊คอวอร์ด (กวีนิพนธ์ดีเด่น)
 • เซเว่นบุ๊คอวอร์ด (นิยายรางวัลชมเชย)
 • หนังสือดีเด่นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กวีนิพนธ์รางวัลชมเชย)
ผลงานที่ผ่านมา
 • กวีนิพนธ์ : แผ่นแก้มแห่งกาลเวลา
 • กวีนิพนธ์ : มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ
 • กวีนิพนธ์ : บางคนอาจเดินสวนทางเราไป
 • ความเรียง : ผู้มีเงาเป็นเพื่อน
 • ความเรียง : รักอย่างโง่งม
 • นิยาย : เสื้อที่ตรวน
 • นิยาย : พระบางเมือบ้าน
 • นิยาย : ดาวดวงนั้น
 • สารคดี : ร่ําเมรัยในยุโรป