คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

พิสิฐ ภูศรี

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: พิสิฐ ภูศรี
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1999เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี 2542
 • รางวัลดีเด่นและชมเชยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
 • รางวัลสุภาว์ เทวกุล
 • รางวัลช่อการะเกด
 • รางวัลช่อปาริชาต
ผลงานที่ผ่านมา
 • คําให้การของทายาทซูเปอร์แมน
 • สัตว์แปลกหน้า
 • โลกกําพร้า
 • นครคลื่นเหียน
 • คนโซในปราสาท
 • นวนิยาย : สู่ชัยชนะ