คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

เพ็ญศรี เคียงสิริ

ฉายา
นราวดี
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: เพ็ญศรี เคียงศิริ
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด จาก Royal Melbourne Hospital และ Melbourne University ประเทศออสเตรเลีย
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2017ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจําปี 2560
  • รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
  • รางวัลชมเชยประเภทนวนิยายจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
ผลงานที่ผ่านมา
  • เสน่หาอาลัย
  • นางอาย
  • รักเกิดในตลาดสด
  • ฟ้าใกล้ทะเลกว้าง
  • ฟ้าสางที่กลางใจ