คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

มานะ วงศ์ศิริศักดิ์

Mana Wongsirisak

ฉายา
คนแซ่หว่อง, อักษร ยิ้มละมัย, กลิ่นอาย, มีนมีนา, อ.อเวจี, สัปเหร่อหอน, เพลิง สุริยการ, พราย รําไพ, เพชรดาว, แม่บุราณ, เชียงซัน บาเรียน ฯลฯ
สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่
61/1 หมู่ 6 เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140
เบอร์โทรศัพท์089-846-9597
อีเมล[email protected]
การศึกษา
  • เปรียญธรรม 3 นักธรรมเอก อนุปริญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2005เจ้าชาย' นิยายเยาวชน รางวัลชมเชย สุภาว์ เทวกุล
ผลงานที่ผ่านมา
  • สวยร้าย สายลับ