คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

แม้นมาส ชวลิต

ฉายา
รอย โรจนานนท์, 19 กันย์, โรจนากร, ม. ลีละหุต, มนัสนันท์
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาโท University of Michigan, USA
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2003รางวัลนราธิปประจําปี 2546
 • รางวัลในโครงการเชิดชูผู้ทําความดีแก่สังคมของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลงานที่ผ่านมา
 • แม่ไก่สีแดง
 • เป็นอะไรดีหนอ
 • เกียจคร้าน
 • เจ้าปัญญา
 • ชาลีขี่ก้านกล้วย (ร่วมกับบุญเจือ องคประดิษฐ์)
 • พระพุทธประวัติ
 • ประทีป แห่งชมพูทวีป
 • ประวัติบุคคลสําคัญของโลก