คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ยุทธ โตอดิเทพย์

Yoot Toadithep

ฉายา
พร พระร่วง กรยุทธ เชี่ยว เชิงชน
สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่
56/99 หมู่ 5 สนามจันทร์ เมือง นครปฐม 73000
ที่อยู่ปัจจุบัน
56/99 หมู่ 5 สนามจันทร์ เมือง นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์081-319-0309, 03-425-9407
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ยุทธ โตอดิเทพย์
การศึกษา
 • 2515ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
 • 2519ระดับอนุปริญญา วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยครู นครปฐม
 • 2522ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • 2544ระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1993ผู้มีผลงานส่งเสริมสร้างสรรค์ภาษาไทย กรมสามัญศึกษา
 • 1992ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีผลงานดีเด่นวิชาภาษาไทย กรมสามัญศึกษา
 • 1988ครูผู้สอนดีเด่นกรมสามัญศึกษา
 • 1985ครูภาษาไทยดีเด่นระดับมัธยมศึกษา รุ่น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลการประกวดแข่งขันแต่ง คําประพันธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ประมาณ 50 รางวัล
 • รางวัลพระราชทาน ในการประกวดบทร้อยกรองจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4 ครั้ง
ผลงานที่ผ่านมา
 • (ร่วมเขียน) : หนังสือชุด มงกุฎกวี มงกุฎรัก มงกุฎฟ้า
 • ถวายใจจงรักด้วยอักษรา
 • ต้มยําทํากลอน