คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

รักษ์มนัญญา สมเทพ

ฉายา
รักษ์ มนัญญา
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: รักษ์มนัญญา สมเทพ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1994รางวัลชมเชยจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ปี 2537
 • 1993รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2536
 • รางวัลชมเชยรวมเรื่องสั้นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชมเชยบทกวีจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ผลงานที่ผ่านมา
 • กวีนิพนธ์ : ฟื้นไฟในตัวตน
 • รวมเรื่องสั้น : เกมวิสามัญ
 • เสียงสะท้อนของความรู้สึก (เขียนร่วมกับ สมพงษ์ ทวี และ แก้ว ลายทอง)
 • นวนิยาย : ฝ่าทางตัน
 • วันดีๆ ของชีวิต
 • ความเรียง : เป็นเรื่องเล่าที่สอนเราให้เติบโต
 • ปัจจัยสร้างความสุขให้ชีวิต
 • รื่นรมย์ในธรรม
 • โคตรกรรม
 • พระพุทธเจ้าสอนผมว่า
 • ระหว่างการเดินทาง