คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วรรณา สวัสดิ์ศรี

ฉายา
ศรีดาวเรือง
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางกระทุ่มศึกษาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลรองชนะเลิศ นายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 10
ผลงานที่ผ่านมา
 • รวมเรื่องสั้น : บรรพสตรี รวมหนึ่งร้อยเรื่องสั้นของศรีดาวเรือง
 • ราษฎรดําเนิน
 • แก้วหยดเดียว
 • บัตรประชาชน
 • มัทรี
 • ภาพลวงตา
 • ชาวยักษ์
 • ชมรมวันศุกร์
 • นวนิยายขนาดสั้น : เนินมะเฟือง
 • เจ้ากาเหว่าเอย
 • หมอก
 • ซ่อนกลิ่น
 • รวมบทความ : ละครแห่งโลก
 • วิถีชาวบ้าน